Dodana: 22 listopad 2012 09:21

Zmodyfikowana: 15 marzec 2018 13:20

Stypendyści 2013

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał stypendia roczne na 2013 rok w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

1)     Antoniemu Hukałowiczowi - na realizację programu: Napisanie tomu III powieści „Poletko Wszystkich Świętych” ;

2)     Janowi Nikołajukowi - na realizację programu: Przygotowanie do druku publikacji pt.: „Pierwszy sowiet na Białostocczyźnie. Korpusy zmechanizowane- niespełnione nadzieje sowieckich wojsk pancernych na „łuku białostockim”;

3)     Katarzynie Trzaska - na realizację programu: Napisanie scenariusza oraz stworzenie 5-10 min. teasera do filmu dokumentalnego pt.: „Brzostowo Birdwatching”;

4)     Krzysztofowi Trzaskowskiemu - na realizację programu: Przygotowanie do wydania autorskiej płyty z mazurkami Fryderyka Chopina;

5)     Markowi Doleckiemu - na realizację programu: Przygotowanie wydawnictwa poświęconego białostockiej wsi, zawierającego dorobek fotograficzny autora poszerzony o wykonane w trakcie realizacji programu stypendium prace opatrzonego tekstem literackim Jana Kamińskiego;

6)     Maciejowi Frąckiewiczowi - na realizację programu: Przygotowanie i nagranie autorskiej płyty z muzyką poważną na akordeon;

7)     Michałowi Stankiewiczowi - na realizację programu: Przygotowanie i realizacja projektu pt.: „Co ma murzyn białego?”.

8)     Krzysztofowi Janowi Turowi – na realizacje programu : Przetłumaczenie i przygotowanie do druku jednej z ksiąg Synaksarionu.        

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook