Dodana: 1 luty 2018 08:50

Zmodyfikowana: 1 luty 2018 08:50

Stypendyści 2018

Lista osób, które otrzymały stypendia roczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2018 :

  1. Grażyna Wołkow na realizację przedsięwzięcia: Digitalizacja kliszowego archiwum fotograficznego artysty fotografika Wiktora Wołkowa z podziałem na tematy.
  2. Izabela Suchocka – na realizację przedsięwzięcia - Uporządkowanie i opracowanie spuścizny literackiej Janiny - Kozak Pajkert.
  3. Zenon Krajewski na realizację przedsięwzięcia : Napisanie II tomu powieści – sagi- odzwierciedlającej wojenno - okupacyjne losy kilku chłopskich i mieszczańskich rodzin Powiatu Łomżyńskiego.
  4. Magdalena Toczydłowska - Talarczyk na realizację przedsięwzięcia - Zaprojektowanie i wydanie książki dla dzieci pt.:” Dlaczego w trawie piszczy?”.
  5. Rafał Domagała – na realizację przedsięwzięcia : Wykonanie projektów oraz skonstruowanie lalek teatralnych, jako punktu wyjścia do dalszej pracy artystycznej.
  6. Bernarda Rość – na realizację przedsięwzięcia: „Korycin w tkaninie dwuosnowowej”. Cykl warsztatów rękodzielniczych tkactwa dwuosnowowego dla dzieci i młodzieży pt.:” Ocalić od zapomnienia tkaninę dwuosnowową”.
  7. Aneta Prymaka - Oniszk - na realizację przedsięwzięcia : „ Od bieżeństwa do wymiany ludności. Dalsze losy uchodźców 1915 roku”.
  8.  Agnieszka Kacprzak – na realizację przedsięwzięcia: Drewniana architektura Podlasia, edukacyjny zestaw drewnianych klocków dla dzieci.
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook