Dodana: 26 marzec 2019 12:52

Zmodyfikowana: 26 marzec 2019 12:52

Stypendyści 2019

Lista osób, które otrzymały stypendia roczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2019:

1. Maria Danuta Dek-Lewandowska  na stworzenie autorskiej książki pod roboczym tytułem „Jak zostać żabą?” - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim; Autorka i ilustratorka książek. Autorka wielu wystaw indywidualnych, np. Las, ILUSTRARTE 2018, Trąci Myszką? Prowadzi warsztaty ilustratorskie dla dzieci w Polsce i za granicą.

2. Michał Piotr Kość  na przygotowanie kompletnego materiału zdjęciowego do albumu artystycznych fotografii „Żubry. Światło i Cień” - fotograf, fotoreporter, miłośnik przyrody i żubrów, autor wielu zdjęć z regionu pn.-wsch. Polski publikowanych na łamach największych krajowych gazet, takich jak Polityka, Newsweek Polska, Gazeta Wyborcza, Wprost, pism turystycznych – m.in. National Geografic Polska oraz w wydaniach albumowych. Autor licznych wystaw indywidualnych, m.in. poświęconych właśnie żubrom.

3. Janina Osewska – na realizację przedsięwzięcia: napisanie tomu poetyckiego pod roboczym tytułem „PŁÓTNA DO JAŚNIENIA” z okazji jubileuszu 20-lecia pracy twórczej oraz 65-lecia urodzin - poetka, autorka kilku tomików poezji, uczestniczka wielu konkursów poetyckich z licznymi sukcesami, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego, Stypendystka Burmistrza Miasta Augustowa. Nominowana do Ogólnopolskiej Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za tom poezji pn. „Niebieska chwila”. 

4. Monika Pawluczuk – na realizację dokumentacji do filmu fabularnego pod roboczym tytułem „Puszcza”, którego akcja toczy się na terenie Puszczy Białowieskiej – absolwentka Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Dziennikarka, reżyserka, scenarzystka, autorka filmów dokumentalnych Koniec Świata, Kiedy będę ptakiem, To ty się zmień, Modelki. Współautorka (z Katarzyną Miller) przetłumaczonej na kilka języków książki "Być kobietą i nie zwariować".

5. Aneta Popławska – Kazberuk – na realizację projektu artystycznego pn. Zastosowanie druku 3D w kolekcji odzieży inspirowanej sztuką ludową Podlasia - ukończyła projektowanie ubioru w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie oraz Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zadebiutowała w 2015 r. podczas Fashionable East pokazem swojej autorskiej kolekcji „Dualizm”. W swojej pracy chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie. Autorka strojów scenicznych z wykorzystaniem technologii LED w ramach I i II edycji Festiwalu LUMO BJALISTOKO.

6. Zofia Ewa Redlarska – na napisanie i wydanie tomiku wierszy, antologii poezji „Portrety imion dziecięcych” (część II) - poetka, doktor pedagogiki, autorka wielu wierszy dla dorosłych oraz dla dzieci, które publikowane były w czasopismach i antologiach poetyckich. Zainteresowania naukowo-badawcze to: literatura piękna dla dzieci, kultura żywego słowa, poezja, literatura współczesna, biblioterapia, teatr. Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

7. Czesław Rybicki - na realizację przedsięwzięcia: Kwerenda, opracowanie źródeł i przygotowanie publikacji „Okręg łomżyński Polskiej Organizacji Wojskowej w walce o niepodległość narodową Polaków w latach 1914-1919 i jego oddziaływanie na Białostocczyznę oraz Suwalszczyznę” - od kilkudziesięciu lat realizuje pracę badawczą, publikacyjną i popularyzatorską w zakresie historii regionu poprzez liczne publikacje dot. stowarzyszeń społecznych, problematyki odzyskania niepodległości w regionie północno-wschodniej Polski, zjawisk, wydarzeń i ludzi z nimi związanych, czynny udział w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz publikacje w prasie internetowej. Uhonorowany Nagrodą Prezydenta Łomży za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

8. Weronika Zimnoch – na przygotowanie programu artystycznego do udziału w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach zespołów muzyki dawnej - Obecnie studentka Konserwatorium Królewskiego w Hadze w klasie skrzypiec barokowych. Poetka związana z Podlasiem i aktywnie uczestnicząca w życiu literackim regionu. Bierze udział w wielu festiwalach muzyki dawnej oraz konkursach poetyckich, publikuje w prasie literackiej.

9. Dariusz Chociej – na realizację projektu muzycznego pt. „Podlasie na głosy”  łączącego archiwalne głosy śpiewaków ludowych z nowoczesnymi brzmieniami. muzyk, gitarzysta, kompozytor, aranżer, realizator dźwięku, producent muzyczny, autor tekstów, z zamiłowania grafik komputerowy, wieloletni producent i autor muzyki do reklam w Radiu Białystok oraz producent sześciu edycji radiowego konkursu Przebojem na Antenę. Autor i wykonawca muzyki do dyplomowych spektakli teatralnych oraz muzyki do przedstawień Grupy PaPaHeMa. Muzyk sesyjny wielu znanych polskich zespołów (m.in. De mono, Daab ,Martyny Jakubowicz), autor remiksów utworów z płyty Kayah „Jakajakayah”.

10. Rafał Pietrzak – - na realizację przedsięwzięcia: spektaklu PustoStan - odsłona druga - absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Wystąpił w wielu spektaklach dyplomowych. Współpraca m.in. z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, im. J. Słowackiego w Krakowie, a także z teatrami niezależnymi. Dwukrotny stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku, stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach współpracy z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia „Eleos” w Białymstoku zrealizował wraz z podopiecznymi film krótkometrażowy Drzwiczki pod starym drzewem oraz film dokumentalny Twoja historia.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook