Dodana: 11 luty 2008 11:21

Zmodyfikowana: 11 luty 2008 11:21

Stypendyści 2003

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 3 stypendia roczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na 2003 rok. Otrzymali je:

Dariusz Fionik na realizację programu:

Ø  przygotowanie kwerendy archiwalnej przygotowującej przeznaczone dla kwartalnika „Bielski Hostiniec” opracowanie dotyczące wsi Krzywa, Szczyty i okolic,

Ø przygotowanie wystawy etnograficznej ”Pisanki mieszczańskie- twórczość wielkanocna miasta Bielska oraz wsi miejskich,

Ø zorganizowanie wakacyjnych warsztatów tradycyjnego tkactwa i wyszywania dla dzieci i młodzieży,

Ø przygotowanie wystawy etnograficznej” Studziwodzki ośrodek walonkarstwa”.

Łukasz Kazanecki na realizację programu udział w wokalnych, międzynarodowych kursach mistrzowskich oraz konkursach sfinalizowany koncertem w Białymstoku.

Andrzej Kwiatkowski na realizację programu – zakończenie dwóch powieści dla młodzieży: „Mężczyzna i chłopiec” oraz „Pełne zaskoczenie”.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook