Dodana: 30 styczeń 2008 10:40

Zmodyfikowana: 26 maj 2017 15:38

Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

 Przyznanie przez Zarząd Województwa Podlaskiego stypendiów twórczych jest niezwykle istotnym narzędziem sprawowania mecenatu przez Samorząd Województwa nad twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Marszałek Województwa Podlaskiego przyznaje trzy rodzaje stypendiów w dziedzinie kultury:

 Roczne Stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

 Półroczne Stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

 Roczne Stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie.Szczegóły po lewej stronie w menu

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook