Dodana: 11 luty 2008 11:22

Zmodyfikowana: 11 luty 2008 11:22

Stypendyści 2005

Stypendia roczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na 2005 rok.  

Maciej Frąckiewicz na realizację programu: przygotowanie programu artystycznego celem udziału artysty w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach akordeonowych.

Dariusz Fionik na realizację programu: organizacja wystawy pn.: strój ludowy Białorusinów Podlasia wraz z przygotowaniem katalogu do wystawy, organizacja II Międzynarodowego Festiwalu „Tam po majowej rosi”, organizacja polsko-białoruskiego pleneru malarsko - fotograficznego „Stryki 2005”,organizacja transgranicznej ekspedycji etnograficznej grupy śpiewaczej „Żemerewa” na terenie południowo- wschodniej Białostocczyzny oraz kilku zachodnich rejonów obwodu Brzeskiego na Białorusi przy współudziale Instytutu Problemów Kultury w Mińsku, dokończenie redagowania i przygotowanie do wydania zbioru etnograficznego „Pieśń z okolic Puszczy Ladzkiej”.

Marta Cywińska – Dziekońska na realizację programu: napisanie i opublikowanie powieści filozoficzno- obyczajowej: „Skrzydła nad Transylwanią”.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook