Inne

 • Uwaga! Zmiana terminu etapu wojewódzkiego „Olimpiady Solidarności”

  Ilustracja do artykułu information-1015298_1920.jpg
  2020-03-10 13:59:59

  W związku z zamykaniem szkół w niektórych miastach oraz zaleceniami kuratoriów oświaty dotyczącymi nieorganizowania wyjazdów i wyjść uczniów poza teren szkoły, władze Fundacji Centrum Solidarności w Gdańsku – pomysłodawca i organizator ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - podjęły decyzję o przełożeniu wojewódzkiego etapu konkursu, który pierwotnie zaplanowano na 12 marca 2020 r. Nowy termin Olimpiady na szczeblu wojewódzkim zostanie podany wkrótce.

 • Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

  Ilustracja do artykułu cen.png
  2020-02-26 09:14:50

  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).

 • Cyberświadomi, cyberbezpieczni – konkurs

  Ilustracja do artykułu Cyberbezpieczeństwo.jpg
  2020-02-19 15:10:45

  Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku organizuje konkurs plastyczny na logo programu edukacyjno-informacyjnego dotyczącego obecności w internecie. Marszałek Województwa Podlaskiego jest partnerem konkursu.

 • Święto polskiej nauki i polskich naukowców. Na UwB jest ich prawie 800

  Ilustracja do artykułu siedziba rektoratu UwB.jpg
  2020-02-19 08:21:20

  19 lutego 2020 r. po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. Jak mówi prof. Izabela Święcicka, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku (UwB), nauka i naukowcy zasługują na swój dzień w kalendarzu.

 • Otwarty konkurs ofert w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

  Ilustracja do artykułu book-610189_1920.jpg
  2020-02-18 08:58:32

  Zarząd Województwa Podlaskiego na czwartkowym (30.01) posiedzeniu podjął uchwałę nr 100/1603/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 • Studencie, „Praktykuj w kulturze”!

  Ilustracja do artykułu Praktykuj w kulturze.jpg
  2020-02-13 12:46:10

  Jeśli chcesz poznać codzienną pracę animatora kultury, tworzyć wydarzenia kulturalne, zobaczyć, jak prowadzone są social media i promocja kultury - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza.

 • Uczyć po europejsku. Białostoccy nauczyciele w programie POWER

  Ilustracja do artykułu power7.jpg
  2020-02-13 08:30:34

  W Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji szkolili swoje umiejętności językowe i metodyczne nauczyciele z Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji ”Fabryczna 10”. W projekcie ZSS „Mobilna kadra, mobilni uczniowie” realizowanego w ramach unijnego programu POWER bierze udział w sumie 10 nauczycieli szkoły, w tym dwie osoby z dyrekcji. Korzystają oni z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych.

 • O relacjach polsko-żydowskich

  Ilustracja do artykułu Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej WROTA.jpg
  2020-02-12 15:26:40

  "Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej, czyli jak diabeł powiększał swoje królestwo" - spotkanie z autorem książki Mirosławem Reczko w najbliższy poniedziałek, 17 lutego o godzinie 17:00, w auli Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.

 • „Źródła i metody badań historii kobiet” tematem spotkania Członków Zespołu i Współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet

  Ilustracja do artykułu Otwarcie wystawy Podwójnie wolne (8).jpg
  2020-02-06 14:13:21

  Już w najbliższy weekend (07-08.02) odbędzie się III Spotkanie Członków Zespołu i Współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych. Tym razem obrady prowadzone będą na temat „Źródła i metody badań historii kobiet”.

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku świętuje 70. rocznicę powstania

  Ilustracja do artykułu med2.jpg
  2020-02-04 09:23:07

  30 tys. absolwentów, 800 nauczycieli akademickich, 16 kierunków badawczych – to tylko część dorobku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB). W poniedziałek (03.01) przypadał dokładny jubileusz założenia uczelni, podczas konferencji przedstawiono plan uroczystości, które trwać będą przez cały rok.

facebook