Dodana: 17 luty 2022 09:20

Zmodyfikowana: 17 luty 2022 09:21

Prof. Marta Kosior-Kazberuk wiceprzewodniczącą Administrative Council ENAEE

Rektor Politechniki Białostockiej (PB) dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk została wiceprzewodniczącą Rady Administracyjnej European Network of Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Powołanie miało miejsce podczas posiedzenia Administrative Council of ENAEE, 31 stycznia br.

Prof. Kazberuk przy mównicy ozdobionej kwiatami.

Prof. Marta Kosior-Kazberuk  ma doświadczenie jako ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) i była członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). W 2018 r. z nominacji KAUT została polskim delegatem w Administrative Council European Network of Accreditation of Engineering Education.

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) jest organizacją zrzeszającą krajowe agencje lub inne instytucje akredytujące. Celem sieci jest budowanie zaufania do systemów akredytacji programów studiów inżynierskich, opracowanie standardów wymagań kompetencyjnych absolwentów inżynierów, a także opracowywanie stosownych umów o akredytację studiów inżynierskich i uznawanie kwalifikacji inżynierskich.

Obecnie ENAEE grupuje narodowe organizacje akredytujące, zajmujące się jakością kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych: Irlandii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch.

W Polsce uprawnienia do nadawania certyfikatu EUR-ACE® Label, nadane przez ENAEE, ma Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych, która wraz z krajową akredytacją kierunków studiów przyznaje również certyfikat jakości EUR-ACE® Label.

Taką akredytację ma obecnie dziewięć kierunków studiów realizowanych w Politechnice Białostockiej:

  • Automatyka i Robotyka – studia I i II stopnia,
  • Ekoenergetyka – studia I i II stopnia,
  • Elektrotechnika – studia I i II stopnia,
  • Elektronika i Telekomunikacja – studia I i II stopnia,
  • Informatyka – studia I stopnia,
  • Inżynieria biomedyczna – studia I i II stopnia,
  • Logistyka – studia I stopnia,
  • Mechanika i Budowa Maszyn – studia I i II stopnia,
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia I i II stopnia.

Standardy ramowe EUR-ACE® (EAFS) określają cele programów inżynierskich, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakich wymaga się od absolwentów z tytułem inżyniera i magistra inżyniera. Uzyskanie certyfikatu EUR-ACE® Label jest dla uczelni dodatkową weryfikacją i potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia studentów oraz tego, że program kształcenia spełnia standardy ustanowione przez europejskie organizacje zawodowe.

źródło: PB
oprac.: Anna Augustynowicz
fot.: archiwum/Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook