Inne

 • Jubileusz 100-lecia utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku oraz Światowy Dzień Metrologii w Politechnice Białostockiej

  Plakat z napisem: 100 lat Urzędu Miar w Białymstoku
  2022-05-19 09:13:49

  Światowy Dzień Metrologii, czyli Święto Miar i Wag obchodzone jest 20 maja każdego roku. W Białymstoku obchodzone będzie w Politechnice Białostockiej, na Wydziale Elektrycznym. Święto metrologów zbiega się ze 100-leciem Urzędu Miar w Białymstoku. Główne uroczystości z tej okazji odbędą się w poniedziałek (23.05) w Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym.

 • V Dzień Logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

  Plakat V dnia logistyki
  2022-05-18 09:26:59

  To cykliczne przedsięwzięcie, które wynika z pasji i ogromnego zainteresowania studentów pogłębianiem wiedzy z zakresu logistyki. To także zaangażowanie partnerów branżowych, którym zależy na kontakcie z młodymi ludźmi i realnym wpływie na dydaktykę studentów. W tym roku odbędzie się w czwartek (19.05).

 • Warsztaty „Zielone Miasto dzikich zapylaczy”

  Pszczoła na trawie
  2022-05-20 10:30:37

  To dwugodzinne warsztaty dla uczniów w wieku 10-14 lat, które odbędą się 10 czerwca 2022 r. w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). Poprowadzą je nauczyciele akademiccy i studenci UwB. Współorganizatorem wydarzenia jest urząd marszałkowski.

 • 17 maja - Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

  Miniatura Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego
  2022-05-18 08:46:23

  To coroczne święto obchodzone jest od 2006 roku, kiedy to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie. Ideą święta jest podkreślanie wagi rozwoju Internetu, technologii informatycznych i kompetencji cyfrowych, przy jednoczesnym dążeniu do upowszechnienia nowoczesnych rozwiązań informatycznych na terenach i w środowiskach, w których nie jest to jeszcze wystarczająco dostępne.

 • Konferencja „Edukacja naturalnie”!

  Ludzie w lesie
  2022-05-16 14:19:54

  Pod Białymstokiem ponownie odbędzie się jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń poświęconych edukacji blisko natury. Osoby zainteresowane edukacją leśną i blisko przyrody, pracujące z dziećmi i szukające inspiracji do działań w terenie będą mogły wziąć udział w konferencji w sobotę (4 czerwca). Wydarzenie jest współfinansowane przez województwo podlaskie.

 • Energetyka cieplna na PB – fachowcy wykształcą fachowców

  Energetyka cieplna - kierunek przyszłości na Politechnice Białostockej, fot. Paweł Jankowski (3).jpg
  2022-05-10 13:45:10

  Energetyka cieplna to zupełnie nowy kierunek studiów I stopnia, jakie uruchamia w tym roku Politechnika Białostocka. Absolwenci Politechniki Białostockiej (PB) będą kształceni przez najlepszych fachowców, w tym także zatrudnionych w przemyśle, wraz z tokiem studiów zyskają tez możliwość zdobycia cennych uprawnień zawodowych.

 • Inauguracja XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

  Uczestnicy uroczystości
  2022-05-10 13:30:49

  „Przyszłość należy do wyobraźni” – myśl Alberta Einsteina to hasło tegorocznej edycji festiwalu. W jego ramach odbędzie się ponad 500 różnych wydarzeń. W sobotniej (7 maja) inauguracji w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uczestniczyła m.in. Małgorzata Półtorak, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Informacyjnej urzędu marszałkowskiego. Partnerem wydarzenia jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

 • Otwarto pierwszą w Podlaskiem Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Suwałkach

  Kobieta na tle białego baneru
  2022-05-10 09:18:15

  Zabawy logiczne, konstruktorskie i nawet inżynieryjne – m.in. takie atrakcje zapewnia „SOWA”, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. To mini centrum nauki, które powstało przy Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W otwarciu placówki, w poniedziałek (9 maja) uczestniczyła m.in. Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

 • Rusza Internetowa Rekrutacja Kandydatów na studia do Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku

  Budynek Akademii Teatralnej
  2022-05-06 12:23:25

  Aktorstwo teatru lalek, reżyseria teatru lalek oraz technologia teatru lalek – to kierunki, na które można aplikować od wtorku (10 maja). Akademia zaprasza wszystkie chętne osoby do zarejestrowania się i przystąpienia do egzaminów wstępnych, które odbędą się w formule hybrydowej na początku lipca.

 • Marszałek spotkał się ze studentami Politechniki Białostockiej

  Obok siebie w rzędzie stoi 5 osób. Dwóch mężczyzn i trzy kobiety. Za nimi stoją biało-czerwone flagi
  2022-05-04 14:45:11

  Podsumowanie Dni Kampusu oraz dyskusja na temat zbliżającej się Koncertowej Majówki to tematy środowego (4.05) spotkania marszałka Artura Kosickiego z przedstawicielami Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej (SSPB). Obie akademickie inicjatywy zostały dofinansowane przez samorząd województwa. Studenci podziękowali za wsparcie przedsięwzięć i przekazali włodarzowi regionu pamiątkową bluzę.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook