Dodana: 13 kwiecień 2021 09:51

Zmodyfikowana: 13 kwiecień 2021 10:04

O lasach pierwszego kontaktu na Politechnice Białostockiej

Politechnika Białostocka (PB) organizuje Białostockie Seminarium Leśne „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość". Spotkanie w formie zdalnej odbędzie się w piątek, 23 kwietnia.

Las. Przez korony drzew przebija się intensywnie świecące słońce.

- Lasy w miastach i w bliskim ich otoczeniu to lasy pierwszego kontaktu dla wielu z nas – mówi dr inż. Dan Wołkowycki. - Dają nam wytchnienie i możliwość obcowania z przyrodą, uciekamy w ich cień, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Wielu mieszkańców miast czerpie z takich lasów pełnymi garściami, spacerując w nich na co dzień, biegając, jeżdżąc rowerem lub piknikując.

Dlatego Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku organizują Białostockie Seminarium Leśne „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość”.

- Rola tych lasów jest tym większa i tym bardziej doceniana przez społeczności miast, im większych ośrodków miejskich są one sąsiedztwem – podkreśla Wołkowycki. - Jest ona nie do przecenienia zwłaszcza współcześnie, w czasach nasilających się zmian klimatu. Bez lasów wychwytujących wodę po nawałnicach i roztopach, przewietrzających i schładzających miasta najzwyczajniej w świecie nie byłyby w stanie normalnie funkcjonować. Często też jest w nich prowadzona gospodarka standardowa, nieprzystosowana do wzmacniania funkcji klimatycznych, przyrodniczych i odbiegająca od oczekiwań społecznych. Z tych względów ochrona lasów wokół miast, ich użytkowanie i udostępnianie wymagają całkiem nowego podejścia i nowych rozwiązań. O potrzebach i możliwościach w tym względzie będziemy rozmawiali w gronie naukowców, przyrodników, zarządców lasów i społeczników.

W seminarium wezmą udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Instytutu Działań Miejskich, Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak, znany przyrodnik Adam Zbyryt i przedstawiciele Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Lasy – nasze wspólne dobro

Białostockie Seminarium Leśne „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość” objęła swoim patronatem dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej.

- Lasy to nasze wspólne dobro – przypomina rektor uczelni. – Położenie Uczelni w pobliżu Lasu Zwierzynieckiego postrzegam jako jej dodatkowy atut. Pragnę przypomnieć, że niedawno obchodziliśmy 10-lecie powstania Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, który został przekształcony w Instytut Nauk Leśnych, będący obecnie w strukturze Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Wcześniej Politechnika już od 2002 roku kształciła w Hajnówce studentów na kierunku ochrona środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. Seminarium poświęcone przyszłości lasów pierwszego kontaktu może być wspólnym głosem przypominającym o wyjątkowym znaczeniu  świadomego traktowania otaczającej nas przyrody.

Białostockie Seminarium Leśne „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość” rozpocznie się 23 kwietnia o godz. 9 w formie zdalnej. Jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Wystarczy zgłoszenie udziału za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie PB.

Program seminarium w załączeniu poniżej.


źródło: PB
oprac.: Anna Augustynowicz
fot.: Mateusz Duchnowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook