Dodana: 23 maj 2022 15:03

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2022 08:58

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego na 100-lecie białostockiego urzędu miar

Światowy Dzień Metrologii, czyli Święto Miar i Wag oraz 100-lecie urzędu miar w Białymstoku – świętowano w poniedziałek, 23 maja br., na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Białostockiej. W uroczystościach wziął udział m.in. wicemarszałek Marek Olbryś, który wręczył Mirosławowi Wnorowskiemu, dyrektorowi Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego.

Mężczyzna przypina medal drugiemu mężczyźnie

– Jestem zaskoczony i poruszony. Dziękuję za to wyróżnienie panu marszałkowi i całemu zarządowi województwa, a także sejmikowi. A samą nagrodę chciałbym zadedykować moim kochanym pracownikom i małżonce – powiedział wyróżniony odznaką Mirosław Wnorowski.

Miejscowy Urząd Miar w Białymstoku został utworzony 21 maja 1922 r. na mocy dekretu o miarach podpisanego przez Marszałka J. Piłsudskiego. Dekret ów stanowił podwaliny tworzącego się Państwa Polskiego i ujednolicał system miar na terenach Rzeczypospolitej, gdzie każdy z trzech zaborców posługiwał się własnymi miarami.

– Chciałbym w imieniu pana marszałka i całego zarządu pogratulować państwu jubileuszu. Wydawać by się mogło, że praca samorządu i urzędu miar nie mają ze sobą wiele wspólnego. Otóż, nie. Zarówno pan dyrektor, jak i jego pracownicy, są naszymi ekspertami od metrologicznych wykładni przy naszych projektach, m.in. dotyczących funduszy unijnych – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś. – Jeszcze raz dziękuję i  gratuluję. Przed urzędem jest dobra przyszłość, zwłaszcza że nasz rząd pamięta o tej szacownej firmie.

– Ciszę się, że uroczystość ma miejsce w murach Politechniki Białostockiej. Zarówno Okręgowy, jak i Główny Urząd Miar są naszymi ważnym partnerami. Realizujemy szereg wspólnych działań, a kolejne projekty przed nami – stwierdziła prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB.

W trakcie uroczystości pracownicy Okręgowego Urzędu Miar otrzymali medale za długoletnią służbę, awanse i wyróżnienia. W spotkaniu udział wzięli również m.in.: wojewoda Bohdan Paszkowski, wicewojewoda Tomasz Madras, senator Mariusz Gromko, poseł Jarosław Zieliński, kurator oświaty Beata Pietruszka, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przedstawiciele samorządów lokalnych, służb mundurowych, nauki, studenci i doktoranci.

Wręczanie nagród

***

Obecnie administrację miar w Polsce stanowią: Główny Urząd Miar w Warszawie oraz 10 okręgowych urzędów miar. Białostocka instytucja swym zasięgiem obejmuje województwo podlaskie, siedem powiatów województwa mazowieckiego oraz sześć powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Urząd zajmuje się legalizacją, wzorcowaniem i ekspertyzami różnorodnych przyrządów pomiarowych: wag, odważników, taksometrów, tachografów samochodowych, odmierzaczy paliw, instalacji pomiarowych do mleka i paliw, wodomierzy, zbiorników pomiarowych, analizatorów spalin samochodowych, manometrów (ciśnieniomierzy), luksomierzy, mierników poziomu dźwięku, fotoradarów, przeliczników do gazomierzy, liczników energii elektrycznej i wielu innych.

Sprawuje też nadzór i kontrolę stosowania przyrządów pomiarowych. Kontroluje firmy paczkujące towary. Posiada laboratoria akredytowane wzorcujące m.in. mierniki poziomu dźwięku, kalibratory akustyczne, luksomierze.

Barbara Likowska-Matys
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Mateusz Duchnowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook