Dodana: 24 czerwiec 2022 10:44

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2022 10:44

XI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. „Społecznie Wkręceni”

To hasło przewodnie tegorocznych Targów, pod którym kryją się osoby i organizacje silnie zaangażowane w działalność społeczną. Wydarzenie, które odbędzie się na białostockim Rynku Kościuszki w niedzielę, 3 lipca, organizują Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

Ratusz na Rynku Kościuszki

Celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja z mieszkańcami województwa podlaskiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych podmioty ekonomii społecznej zaprezentują swoją ofertę, zarówno w formie przedstawienia informacji, jak i wystawy wytwarzanych produktów i usług. Organizatorzy zapewnią różnego rodzaju atrakcje dla dzieci jak i dorosłych.

Niecodzienny charakter wydarzenia podkreślą wyjątkowi wystawcy – przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, organizacje pozarządowe itp. Wszystkie podmioty działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy oraz działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem.

Dochód ze sprzedaży w trakcie trwania Targów przeznaczony będzie na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Podczas tegorocznych Targów wręczone zostaną certyfikaty Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny”. Podmioty, które otrzymują certyfikat wyróżniają się jakością wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług.

Działanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Patronat medialny nad inicjatywą objął Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia.

Wydarzenie będzie trwało w godz. 12:00 – 17:00.

źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
oprac.: Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook