Otwarte konkursy ofert

 • Festiwal Szachowy Sokółka 2019 - rozstrzygnięcie

  szachy
  2019-05-09 15:06:23

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „X Międzynarodowy „Kresowy” Festiwal Szachowy Sokółka 2019” przez Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”.

 • Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXIV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej - rozstrzygnięcie

  Ilustracja do artykułu 2019-04-06 8. runda Ligi Szkolnej do lat 8 (005).jpg
  2019-04-26 09:41:07

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXIV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej” przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 2019

  Ilustracja do artykułu piłka nożna.jpg
  2019-04-26 08:34:26

  Dnia 25 kwietnia 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego w Białymstoku pn. „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 2019”.

 • Rozstrzygnięcie. Organizacja V Suwalskiego Festiwalu Szachowego

  2019-04-12 12:47:01

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja V Suwalskiego Festiwalu Szachowego” przez Fundację „Jaćwież”.

 • Rozstrzygnięcie. Mecz Lotto Superligi w Wysokiem Mazowieckiem

  2019-04-12 12:42:35

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Mecz Lotto Superligi w Wysokiem Mazowieckiem” przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok.

 • Rozstrzygnięcie. Ogólnopolski Międzynarodowy Puchar - International Budokai Cup

  2019-04-12 12:40:59

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski Międzynarodowy Puchar - International Budokai Cup” przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate.

 • „X Międzynarodowy „Kresowy” Festiwal Szachowy Sokółka 2019” - oferta z pominięciem konkursu ofert

  2019-04-11 13:46:32

  Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka” złożył w dniu 8 kwietnia 2019 r. ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez pn. „X Międzynarodowy „Kresowy” Festiwal Szachowy Sokółka 2019”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXIV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej”

  2019-03-29 15:42:39

  Dnia 28 marca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok pn. „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXIV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej”.

 • Podlaskie Centrum Fitnessu z dofinansowaniem

  2019-03-26 12:42:47

  Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Badders Club otrzyma na ten cel 10 tys. zł

 • Mistrzostwa ISWIM I RUN w Rajgrodzie dofinansowane przez zarząd województwa

  2019-03-25 12:56:35

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja Mistrzostwa ISWIM I RUN w Rajgrodzie” przez Stowarzyszenie ISWIM.

facebook