Dodana: 8 kwiecień 2021 10:29

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2021 10:29

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Puchar MON. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” we wtorek (6.04) złożyło ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Międzynarodowy Wyścig Kolarski Puchar MON”.

Grupa rowerzystów w trakcie wyścigu.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od 9 kwietnia do 15 kwietnia 2021 roku. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania w załączeniu poniżej.


Referat Edukacji
oprac.: Anna Augustynowicz
fot.: archiwum/Małgorzata Sawicka

facebook