Otwarte konkursy ofert

 • Narciarstwo biegowe. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu Bez nazwy 1.jpg
  2020-01-03 15:22:34

  Dnia 02 stycznia 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym w 2020 roku”.

 • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Ilustracja do artykułu 538x0.jpg
  2019-12-18 11:01:38

  Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych od dnia 19 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 • „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych” - rozstrzygnięcie

  Ilustracja do artykułu Night of White Bears VI.jpg
  2019-12-11 14:50:44

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych” przez Podlaską Federację Sportu.

 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Klub Sportowy Białystok

  Ilustracja do artykułu 538x0 (1).jpg
  2019-12-04 12:37:41

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie” przez Klub Sportowy Białystok.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych”

  Ilustracja do artykułu 538x0.jpg
  2019-11-29 13:37:17

  Dnia 29 listopada 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - KSB

  Ilustracja do artykułu sports-1436918_960_720.jpg
  2019-11-22 09:17:45

  Dnia 21 listopada 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy Białystok pn. „Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie”.

 • „International Budukai Polska – Międzynarodowe Mistrzostwa 2019” - rozstrzygniecie

  Ilustracja do artykułu karate.jpg
  2019-11-14 10:28:53

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „International Budukai Polska – Międzynarodowe Mistrzostwa 2019” przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate.

 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Ilustracja do artykułu sport-1201014_960_720.jpg
  2019-11-07 10:42:54

  Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2019 r. udzielił dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Podlaskiej Federacji Sportu na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe osiągnięte w 2018 r. w Systemie Sportu Młodzieżowego” w wysokości 170.000,00 zł.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „International Budokai Polska”

  Ilustracja do artykułu karate-1665606_960_720.jpg
  2019-10-28 13:46:35

  Dnia 28 października 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate pn. „International Budokai Polska - Międzynarodowe Mistrzostwa 2019”.

 • Organizacja 38. Międzynarodowego Memoriału Szachowego Ludwika Zamenhofa

  Ilustracja do artykułu szachy.jpg
  2019-10-15 08:47:47

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja 38. Międzynarodowego Memoriału Szachowego Ludwika Zamenhofa” przez Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku.

facebook