Otwarte konkursy ofert

 • Zawody kajakowe. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu kajaki (1 of 1).jpg
  2020-08-04 10:11:00

  Dnia 31 lipca 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „7. Piknik Kajakowy z udziałem Gwiazd Sportu i Olimpijczyków, 7. Memoriał Ireneusza Skowrońskiego - Zawody Kajakowe”.

 • Międzyszkolny turniej szachowy – oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu chess-1163624_1920.jpg
  2020-07-27 13:41:56

  W ramach przedsięwzięcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 (MUKS Stoczek 45) zorganizuje międzyszkolny turniej szachowy pn. „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej”. Inicjatywa obejmuje też wręczenie nagród zwycięzcom wcześniejszych rund.

 • Mistrzostwa o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego w Futsalu - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu football-2182996_1920.jpg
  2020-07-27 13:36:54

  W ramach przedsięwzięcia Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe Helios (DTS Helios) Białystok zorganizuje wydarzenie pn. „Otwarte Mistrzostwa Podlasia w Futsalu 35+ o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego”.

 • Zawody dzieci i młodzieży w narotrolkach - rozstrzygnięcie konkursu z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu 538x0.jpg
  2020-07-24 10:20:03

  Podlaska Federacja Sportu zorganizuje wojewódzkie zawody sportowe dla młodzieży i dzieci w nartorolkach. Przedsięwzięcie obejmuje też przygotowanie zawodników do udziału w turnieju.

 • Miting Łomżyński - rozstrzygnięcie konkursu z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019-2020 3.jpg
  2020-07-24 10:01:15

  W ramach przedsięwzięcia Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet Śniadowo Łomża na przełomie lipca i sierpnia zorganizuje ogólnopolski miting lekkoatletyczny. W zawodach planowany jest udział około stu uczestników.

 • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Ilustracja do artykułu Dofinansowanie na wsparcie i rozój młodzieżowych klubów sportowych w grach zespołowych.png
  2020-07-22 11:13:30

  300 tys. zł - tyle wynosi pula środków finansowych w uruchamianym konkursie dotyczącym organizacji szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w młodzieżowych grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego. W konkursie skierowanych do organizacji pozarządowych oferty można składać do 14 sierpnia br.

 • Otwarte konkursy ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Ilustracja do artykułu Dzieci pływające w basenie (1 of 1).jpg
  2020-07-14 15:49:05

  Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych od dnia 10 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Miting łomżyński”

  Ilustracja do artykułu Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019-2020 32.jpg
  2020-07-09 14:57:59

  Dnia 07 lipca 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Ludowy Łomżyński Klub Sportowy PREFBET ŚNIADOWO pn. „Miting łomżyński”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - zawody młodzieżowe w nartorolkach

  Ilustracja do artykułu pfs-logo-news.jpg
  2020-07-08 14:59:10

  Dnia 06 lipca 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży w nartorolkach w 2020 roku”.

 • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Ilustracja do artykułu Memoriał J. Gajewskiego-3.jpg
  2020-06-24 08:37:01

  Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu: • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

facebook