Z prac zarządu

 • Dotacje dla zdolnych uczniów, niepełnosprawnych dzieci i bezrobotnych

  Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarzadu 23.07-12.jpg
  2019-07-23 13:48:12

  Zarząd Województwa na posiedzeniu 23 lipca przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dodatkowe lekcje w szkołach podstawowych w regionie, nowe miejsca dla dzieci z niepełnosprawnościami, a także na zakładanie firm i aktywizację zawodową.

 • Pomoc w znalezieniu pracy – dzięki dotacji z RPO

  Marszałek i wicemarszałek podczas obrad zarządu województwa - przy stole konferencyjnym
  2019-07-17 12:58:19

  Zarząd województwa na posiedzeniu w środę (17 lipca br.) przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na aktywizację osób bezrobotnych w Mońkach.

 • Prawie 3 miliony z RPO na aktywizację potrzebujących

  Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego-19.JPG
  2019-07-10 12:37:57

  Integracja zawodowa, kursy, szkolenia, indywidualne ścieżki wsparcia dla osób wykluczonych i niepełnosprawnych – to główne założenia projektów, które zrealizują Spółdzielnia Socjalna Alexis w Łomży i Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał na te działania 2,8 miliona zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Dotacje z RPO na promocję firm z regionu

  Ilustracja do artykułu Mapa Europy.jpg
  2019-07-05 10:34:33

  Pięć podlaskich firm zaprezentuje się podczas międzynarodowych targów branżowych. Dzięki temu nasze marki będą bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, zdobędą nowych kontrahentów, zwiększą eksport i poprawią wizerunek regionu za granicą. Na ten cel Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał na wtorkowym posiedzeniu (02.07 br.) 388 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Szkolenia, staże, kursy – wsparcie dla wykluczonych i ubogich

  Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego-3.jpg
  2019-07-02 15:20:44

  Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje w wysokości 3,7 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na cztery projekty skierowane do osób najbardziej potrzebujących z naszego regionu.

 • Kompetencje miarą przyszłości

  Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego-9.jpg
  2019-07-02 15:19:26

  Szkoły podstawowe w Lipsku, Łapach i Starym Folwarku zostaną wyposażone w nowe materiały dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Inwestycje umożliwią realizację dodatkowych zajęć dla dzieci. Na ten cel Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 735 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej dzieci

  Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego-12.jpg
  2019-07-02 15:14:53

  Informowanie najmłodszych, a także ich opiekunów o ryzyku powstawania wad postawy ciała oraz promowanie racjonalnego żywienia – to tylko niektóre z założeń projektu, który zostanie zrealizowany na terenie powiatu białostockiego. Zarząd Województwa Podlaskiego dofinansował to przedsięwzięcie kwotą 981 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ze wsparciem z budżetu województwa

  Troje członków Zarządu przy stole. Przemawia wicemarszałek Marek Olbryś.
  2019-06-28 16:06:08

  Na wtorkowym (25.06) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzje o przyznaniu dotacji celowych z budżetu województwa Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w wysokości blisko 19,8 mln zł ( w tym współfinansowanie w kwocie blisko 5,6 mln zł z budżetu państwa). To o 6 mln zł więcej niż początkowo planowano.

 • Informacja ws. wotum zaufania dla Zarządu Województwa

  Pięciu członków Zarządu za stołem prezydialnym. Przy mikrofonie marszałek Kosicki
  2019-06-19 12:43:45

  Podczas X sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyło się głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Województwa Podlaskiego, które było poprzedzone prezentacją raportu o stanie województwa podlaskiego za 2018 rok. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 15 radnych, przeciw – 1, z kolei 9 radnych wstrzymało się od głosu. To oznacza, że wotum zaufania nie zostało udzielone.

 • Dotacja na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi

  Ilustracja do artykułu Zarząd 17 (7).JPG
  2019-06-18 09:42:44

  Miasto Augustów dostosuje Przedszkole nr 2 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a także zorganizuje dla nich zajęcia wyrównawcze. Zarząd Województwa przyznał na posiedzeniu 17 czerwca dotację na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook