Dodana: 18 wrzesień 2019 13:17

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2019 13:17

Więcej pieniędzy na ochronę przyrody

O 3,5 miliona złotych Zarząd Województwa zwiększył w środę, 11 września budżet konkursu na ochronę zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Dzięki temu nad zalewem Czapielówka w Czarnej Białostockiej powstaną ścieżki turystyczne, pomosty, miejsca na ognisko.

Zalew Czapielówka w Czarnej Białostockiej.jpg

Budżet konkursu w ramach działania 6.3 wzrósł z 30 mln zł do 33,5. Dzięki temu dofinansowanie można było przyznać projektowi, który znalazł się na liście rezerwowej. Przeszedł pozytywnie ocenę, ale nie wystarczyło pieniędzy w puli konkursowej na przyznanie mu dotacji. Teraz stało się to możliwe. I tak, gmina Czarna Białostocka wybuduje infrastrukturę dla turystów wokół zalewu Czapielówka: ścieżki pieszo-rowerowe, wieżę widokową, parkingi, pomosty, place z miejscami do wypoczynku, punkty widokowe wraz z małą architekturą i tablicami edukacyjnymi, miejsca na ognisko czy hotel dla owadów. Paradoksalnie, wydzielenie strefy dla turystów pozwoli ochronić cenne przyrodniczo obszary Puszczy Knyszyńskie przed ich obecnością. Wartość tej inwestycji to 4,3 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi 3,5 mln zł.

Przypomnijmy, że w lipcu tego roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje w ramach tego konkursu na sześć projektów, które zrealizują gminy – Supraśl, Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Rajgród i Michałowo. Zbudują nowe ścieżki edukacyjne, wykonają oświetlenie, tablice informacyjne, punkty widokowe i wiele innych elementów małej infrastruktury na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych. Dofinansowanie tych inwestycji wyniosło 29,7 mln zł.

blm
fot. UM Czarna Białostocka

facebook