Dodana: 16 październik 2019 09:15

Zmodyfikowana: 16 październik 2019 09:15

Pomoc dla potrzebujących w gminie Michałowo

Pomoc dla potrzebujących w gminie Michałowo. Wsparcie obejmie 40 osób, będących w trudnej sytuacji. Dotacje na ten cel przyznał Zarząd Województwa na posiedzeniu 15 października.

Ilustracja do artykułu Zarząd 15.10.2019-9.jpg

Gmina Michałowo obejmie opieką osoby niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 40 osób z niepełnosprawnościami skorzysta z usług asystenckich, a 10 osób niesamodzielnych i wymagających wsparcia – z usług opiekuńczych. Zostanie również zorganizowana wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu. Mogą oni też liczyć na wsparcie psychologiczne. Projekt zakłada aktywizację społeczną podopiecznych.

Projekt został zgłoszony na nabór prowadzony przezLokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska. Jego wartość to 604 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi 507,6 tys. zł.

blm

facebook