Z prac zarządu

Muzeum Podlaskie, szpital im. J.Śniadeckiego i Gimnazjada Strzelecka - zarząd województwa przyznał dotacje

 • Kompetencje miarą przyszłości

  Miniaturka artykułu
  2019-07-02 15:19:26

  Szkoły podstawowe w Lipsku, Łapach i Starym Folwarku zostaną wyposażone w nowe materiały dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Inwestycje umożliwią realizację dodatkowych zajęć dla dzieci. Na ten cel Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 735 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej dzieci

  Miniaturka artykułu
  2019-07-02 15:14:53

  Informowanie najmłodszych, a także ich opiekunów o ryzyku powstawania wad postawy ciała oraz promowanie racjonalnego żywienia – to tylko niektóre z założeń projektu, który zostanie zrealizowany na terenie powiatu białostockiego. Zarząd Województwa Podlaskiego dofinansował to przedsięwzięcie kwotą 981 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ze wsparciem z budżetu województwa

  Miniaturka artykułu
  2019-06-28 16:06:08

  Na wtorkowym (25.06) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzje o przyznaniu dotacji celowych z budżetu województwa Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w wysokości blisko 19,8 mln zł ( w tym współfinansowanie w kwocie blisko 5,6 mln zł z budżetu państwa). To o 6 mln zł więcej niż początkowo planowano.

 • Informacja ws. wotum zaufania dla Zarządu Województwa

  Miniaturka artykułu
  2019-06-19 12:43:45

  Podczas X sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyło się głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Województwa Podlaskiego, które było poprzedzone prezentacją raportu o stanie województwa podlaskiego za 2018 rok. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 15 radnych, przeciw – 1, z kolei 9 radnych wstrzymało się od głosu. To oznacza, że wotum zaufania nie zostało udzielone.

 • Dotacja na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi

  Miniaturka artykułu
  2019-06-18 09:42:44

  Miasto Augustów dostosuje Przedszkole nr 2 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a także zorganizuje dla nich zajęcia wyrównawcze. Zarząd Województwa przyznał na posiedzeniu 17 czerwca dotację na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 • Modernizacja energetyczna. Wszystkie inwestycje z dofinansowaniem!

  Miniaturka artykułu
  2019-06-18 09:38:29

  Zarząd Województwa Podlaskiego na poniedziałkowym posiedzeniu zwiększył do 108,5 mln zł budżet konkursu na modernizację energetyczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dzięki temu wszystkie pozytywnie ocenione projekty otrzymają dofinansowanie.

 • Ponad 90 milionów na modernizację energetyczną budynków

  Miniaturka artykułu
  2019-06-11 14:23:34

  Na wtorkowym (11.06) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje dla 43 projektów na modernizację energetyczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycje będą przeprowadzone w szkołach, przedszkolach, budynkach komunalnych, świetlicach, bibliotekach. Zarząd zwiększył również budżet tego konkursu, by więcej podmiotów mogło otrzymać wsparcie.

 • Dwa przepisy na samodzielność - wsparcie dla osób niepełnosprawnych

  Miniaturka artykułu
  2019-06-11 13:58:14

  Ponad 2,5 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskają dwa projekty nastawione na usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych. Tak zdecydował na dzisiejszym posiedzeniu, 11 czerwca, marszałek Artur Kosicki i Zarząd Województwa Podlaskiego.

 • Dodatkowe zajęcia i nowy sprzęt w szkołach

  Miniaturka artykułu
  2019-06-11 13:44:44

  Na terenie gmin Szepietowo i Jaświły szkoły podstawowe wprowadzą dodatkowe zajęcia dla dzieci i wyposażą się w niezbędne materiały dydaktyczne – na realizację tych zadań Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na wtorkowym (04.06 br.) posiedzeniu 280 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Pomoc wykluczonym i najuboższym z regionu

  Miniaturka artykułu
  2019-06-05 08:12:29

  Regionalny Programu Operacyjny wspiera projekty dotyczące aktywizacji osób wykluczonych, niepełnosprawnych i zagrożonych ubóstwem. Pięć takich przedsięwzięć otrzymało dofinansowanie na wtorkowym (04.06 br.) posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego.

facebook