Dodana: 15 październik 2019 14:47

Zmodyfikowana: 15 październik 2019 14:47

Staże dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli. Kierunek: Elektromobilność

W łomżyńskim Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nauka zawodu zostanie dostosowana do potrzeb rynku pracy. Będzie to możliwe dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, którą przyznał dziś, 15 października, Zarząd Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Zarząd 15.10.2019-13.jpg

Projekt „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” zrealizuje miasto Łomża. Skorzysta z niego 252 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży – wszystkich klas technikum oraz szkoły branżowej, między innymi kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechatronik, elektryk, informatyk, teleinformatyk, geodeta, a także nauczyciele uczący kształcenia zawodowego.

W szkole zostaną zorganizowane koła naukowe. Uczniowie wezmą udział w praktykach i stażach u przyszłych pracodawców, kursach zawodowych, natomiast nauczyciele podniosą swoje umiejętności podczas szkoleń. Placówka zostanie doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne. Wartość tego projektu wynosi 1,9 mln zł, dofinansowanie z RPOWP – 1,8 mln zł.

Miasto Łomża zgłosiło ten projekt w ramach konkursuz poddziałania 3.3.1 RPOWP Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

blm

facebook