Dodana: 1 październik 2019 13:38

Zmodyfikowana: 1 październik 2019 13:53

Nowe zajęcia i wyposażenie białostockich szkół. Skorzystają uczniowie

Nabycie kwalifikacji zawodowych i uprawnień przez uczniów oraz poprawa warunków do nauki. To główne cele dwóch projektów, które zostaną zrealizowane na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Białymstoku i Policealnej Szkoły Administracji „Akademia Sukcesu” w Białymstoku. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał na ich realizację ponad milion zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego-02.jpg

Dzięki wsparciu z RPO 154 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku rozwinie umiejętności językowe, matematyczne, będzie uczestniczyć  w kołach zainteresowań z robotyki i motoryzacji. W ramach projektu również zostanie odpowiednio wyposażona hala samochodowa na potrzeby kształcenia w kierunku mechanik pojazdów samochodowych. Ponadto uczniowie skorzystają z nowo opracowanych instrukcji multimedialnych z branży motoryzacyjnej. Dzięki temu uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. Wartość tego projektu to 409 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi 388 tys. zł.

W ramach drugiego projektu dzięki unijnej dotacji szansę rozwoju otrzyma także 154 uczniów Policealnej Szkoły Administracji „Akademia Sukcesu” w Białymstoku. Rozwiną kompetencje niezbędne na rynku pracy, m.in. z języka niemieckiego i angielskiego, zdobędą nowe uprawnienia np. prawo jazdy kat. B, przejdą kursy specjalistyczne – photoshop dla każdego, wizaż, specjalista kadry, instruktor praktycznej nauki zawodu, czy dotyczące języka migowego. Uczestnicy skorzystają ponadto ze staży i praktyk zawodowych, a placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ten projekt jest wart 796 tys. zł, dotacja z RPOWP to 737 tys. zł

kg

facebook