Dodana: 17 wrzesień 2019 11:28

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2019 12:16

Dzieci pod dobrą opieką. Dodatkowe zajęcia w szkołach i świetlicach

Dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w gminie Suwałki powstaną trzy świetlice środowiskowe, a dzieci z dwóch sokólskich przedszkoli i czterech szkół podstawowych w gminie Turośl wezmą udział w zajęciach dodatkowych. Dotacje na cel przyznał na dzisiejszym (17 września) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu children-593313_960_720.jpg

W gminie Suwałki, w miejscowościach: Płociczno-Tartak, Nowa Wieś i Przebród powstaną świetlice środowiskowe, w których opiekę i pomoc znajdą dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat, z rodzin borykających się z trudnościami. Pracownicy tych placówek pomogą  podopiecznym w nauce, rozwinięciu zainteresowań, zorganizują im czas wolny. Świetlice będą czynne od poniedziałku do piątku. Wartość tego projektu wynosi prawie 430 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP – 403,6 tys. zł. Projekt został zgłoszony na konkurs w ramach Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

Gmina Sokółka, w ramach naboru przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, zrealizuje dwa projekty w przedszkolach. W Przedszkolu nr 1 zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia (koła zainteresowań i warsztaty): „Mały Programista”, „Akademia Małego Kucharza”, „Pomaluj mój świat” oraz „Klub Młodego Aktora” oraz wyjazdy edukacyjne, dzięki którym u dzieci zostaną rozwinięte kompetencje informatyczne, matematyczne, kreatywność, współpraca w grupie, przedsiębiorczość. Natomiast nauczyciele skorzystają ze szkoleń, uczących rozwijania kompetencji matematycznych oraz postaw kreatywnych u dzieci. Ponadto placówka zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt, potrzebny do prowadzenia zajęć dodatkowych. Gmina wyda na ten cel 105,6 tys. zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie ponad 99 tys. zł.

Drugi projekt dotyczy Przedszkola nr 2 w Sokółce i również polega na wprowadzeniu zajęć dodatkowych. Tu przedszkolaki rozwiną swoje zdolności matematyczno-przyrodnicze, naukowo-techniczne, informatyczne oraz uniwersalne, jak kreatywność, umiejętność uczenia się, pracy zespołowej czy logicznego myślenia. Dzięki zajęciom „Twórcy kodów” dzieci nauczą się zasad kodowania i programowania, oswoją się z nowoczesnymi technologiami, a podczas zajęć „Badacze przyrody” zaspokoją ciekawość i naturalną potrzebę poznania świata. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach na temat nowatorskich metod nauczania rozwijających kompetencje kluczowe u dzieci. Przedszkole zostanie również doposażone. Koszt tego przedsięwzięcia sięga 118 tys. zł, dotacja z RPOWP wyniesie ponad 99 tys. zł.

W gminie Turośl, w ramach LGD Kraina Mlekiem Płynąca, również będą prowadzone zajęcie dodatkowe, tyle że w szkołach: w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ptakach, Szkole Podstawowej w Łasze, Szkole Podstawowej im. S. Krupki w Lemanie i Szkole Podstawowej w Ksebkach. Skorzysta z nich 153 uczniów. Będą to zajęcia matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, z języka angielskiego. Placówki zostaną również wyposażone w sprzęt informatyczny. Celem tego przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych. Wartość projektu wynosi 125,4 tys. zł, natomiast dofinansowanie z RPOWP pokryje blisko 119 tys. zł.

Ponadto dwie LGD otrzymały dofinansowanie na bieżącą działalność w 2020 roku:  Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański – 426,5 tys. zł, a Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie – 408 tys. zł.

blm
fot.pixabay

facebook