Dodana: 18 czerwiec 2020 15:28

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2020 15:28

XIX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Obrady odbyły się 8 czerwca br. (poniedziałek) na widowni Dużej Sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku. Radni podjęli uchwały dotyczące m.in. rekordowego dofinansowania dla podlaskich jednostek OSP, uruchomienia linii autobusowych na zawieszonych trasach, a także wysłuchali sprawozdanie z wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego za ubiegły rok.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Do porządku obrad wprowadzono pkt. 8a dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu w formie dotacji celowej. Natomiast zdjęto pkt. 20 - dotyczący zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego (WPFWP)
Radni podjęli uchwałę o zmianach WPFWP. Wśród wprowadzonych przedsięwzięć są m.in. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka - wartość zadania to prawie 243 mln zł. Budowa jest finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Województwo będzie też realizować projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka naszego regionu. Wartość tego zadania to prawie 6,5 mln zł. Jak wyjaśniał Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego część tej kwoty może być przeznaczona na walkę z innymi chorobami zakaźnymi, a w szczególności z Covid 19.

Radiowozy, autobusy i dofinansowanie dróg powiatowych - zmiany w budżecie 2020 r.
Wprowadzono też zmiany w tegorocznym planie finansowym - to m.in. 160 tys. zł dla Funduszu Wsparcia Policji na zakup trzech radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej w Bialymstoku, 1 mln zł dotacji na remont dróg dla powiatu hajnowskiego i 2,5 mln zł dla powiatu łomżyńskiego na wkład własny, niezbędny do uzyskania dofinansowania z FDS.
Marszałek Kosicki podkreślał, że to dofinansowanie dla powiatów nie spowoduje zmian w innych, zaplanowanych pracach drogowych. Zaznaczył, że samorząd chce "pomóc gminom, które nie mają zbyt dużych środków, w uzyskaniu dofinansowania z FDS".
- Drogi powiatowe są również bardzo ważne dla rozwoju województwa - zaznaczył Artur Kosicki.
Jak wyjaśniał, powiaty łomżyński i kolneński będą wspólnie aplikowały o pieniądze z FDS. Jeśli powiaty uzyskają dofinansowanie, to województwo pokryje połowę wkładu własnego niezbędnego do uzsykania dofinansowania. To pozwoli zrealizować drogę o długości blisko 30 km. Jak mówił wicemarszałek Olbryś - jest to projekt pilotażowy, jeśli uda się w ten sposób sprawniej poprawiać stan dróg w regionie, to samorząd będzie wspierał finansowo takie przedsięwzięcia.

OSP - rekordowe wsparcie
3,105 mln zł z budżetu samorządu województwa otrzymają podlaskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego lub umundurowania. 620 tys. z tej kwoty otrzymają jednostki uczestniczące w gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym.
Więcej informacji znajduje się tutaj: Ponad 3,1 mln dla podlaskich OSP


Powrót autobusów na "osierocone trasy"
Dzięki decyzji radnych, 21 linii autobusowych zawieszonych przez przewoźników w związku z pandemią ma być ponownie uruchomionych. Dotyczy to tras, na których przewoźnicy zrezygnowali z przejazdów ze względu na zbyt małą liczbę pasażerów. Samorząd województwa zarezerwował na ten cel w budżecie blisko 10 mln zł. Jednak prawie 6 mln z tej kwoty będzie zrefundowana Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, czyli ze środków centralnych.
Podlaskie jest jednym z pierwszych województw, które będzie realizowało taki program.
Umowa na świadczenie usług przewozowych zostanie podpisana z PKS Nova i będzie obowiązywać do końca br. roku.
Autobusy wrócą m.in. na trasy: Białystok - Hajnówka (przez Kuriany, Zabłudow, Narew, Chrabostówkę, Trywieżę i Dubiny); Suwałki - Białystok (przez Lipsk i Sokółkę); Ciechanwiec- Białystok (przez Brańsk i Łapy).

Sprawozdanie z wykonania RPOWP za ubiegły rok
Podczas obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania RPOWP za rok 2019.
– Pod koniec 2018 roku, jeśli chodzi o kontraktację, czyli podpisywanie umów, byliśmy na przedostatnim 15. miejscu, teraz już na 11. A jeśli chodzi o płatności, to z przedostatniego 15. miejsca awansowaliśmy na 8., czyli jesteśmy w środku stawki. Z kolei biorąc pod uwagę rozwój przedsiębiorczości, mamy najlepsze wyniki w kraju – podkerślał marszałek Artur Kosicki. 

 Link do projektów uchwał znajduje się tutaj: projekty uchwał na XIX sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook