Dodana: 3 styczeń 2021 18:35

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2021 18:35

Budżet województwa uchwalony

Radni zdecydowali o przyjęciu budżetu województwa na przyszły rok. Głosowanie nad projektem planu finansowego było głównym punktem poniedziałkowej (21.12) XXIV Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Scena z dwoma ekranami, stołem prezydialnym, za którym siedzą przewodniczący sejmiku. Na pierwszym planie rzędy krzeseł.

Jak podkreślał marszałek Artur Kosicki, istotą budżetu jest utrzymanie realizowanych w ostatnich latach działań, a w niektórych dziedzinach zwiększenie puli środków, w oczekiwaniu na zakończenie negocjacji związanych z nową perspektywą finansową.

- Ten budżet jest stabilny i prorozwojowy. Planujemy nasze wydatki roztropnie. Staramy się, żeby wszystko wyglądało realnie – ocenił marszałek. - Jako umowa społeczna z mieszkańcami województwa podlaskiego, budżet jest pewnym planem, który będzie w jakiś sposób modyfikowany. Przyjęliśmy strategię, żeby na etapie, kiedy uzgadniamy z Komisją Europejską różne programy: Operacyjny Program Polski Wschodniej, Krajowy Plan Odbudowy, czy nasz Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, nie tracić czasu, ale zainwestować bardziej w człowieka, kulturę, w działania tego typu.

Radni głosowali nad przyjęciem budżetu z autopoprawką. Zakładała ona m.in. zwiększenie planowanej rezerwy w postaci funduszu wsparcia gmin i powiatów z 10 do 13 mln zł. Autopoprawka to też mniejsze od pierwotnie zaplanowanych wydatki, wynoszące ponad 634 mln zł, i mniejszy deficyt. Dochody województwa pozostały bez zmian na poziomie niespełna 546 mln zł.

- Zaproponowany projekt budżetu jest budżetem, który ma na celu szybki powrót na ścieżkę rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności ekonomicznej województwa – mówił radny Łukasz Siekierko podczas wystąpień klubowych.

O założeniach przyszłorocznego budżetu mówił podczas konferencji marszałek Artur Kosicki 

 

Tekst: Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski

facebook