Dodana: 4 marzec 2019 09:04

Zmodyfikowana: 4 marzec 2019 09:04

Zmiana kwot przychodów decydujących o rolniczych świadczeniach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca br. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Ilustracja do artykułu kwoty.jpg

Kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą obecnie odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.404 zł 70 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.322 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 lutego 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2018 r. (4.863 zł 74 gr).      

Zdjęcie: Pixabay

W załączeniu tabela zawierająca aktualne kwoty podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook