Dodana: 19 luty 2019 13:59

Zmodyfikowana: 20 luty 2019 08:19

Przetwórstwo - dofinansowanie dla rolników

Jeszcze tylko do 1 marca 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji czeka na wnioski do konkursu na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ilustracja do artykułu przetworstwo-ogorki.jpg

Naborem powinni się zainteresować zwłaszcza ci rolnicy, którzy planują uruchomić przetwórstwo w ramach rolniczego handlu detalicznego. Realizując projekt  producent może liczyć na zrefundowanie kosztów zakupu m. in. maszyn lub urządzeń, wyposażenia, budowy lub adaptacji pomieszczeń oraz dokumentacji. Finansowane nie jest kupno pojazdów. W zależności od rodzaju beneficjenta i formy planowanej działalności dofinansowanie może wynieść od 10 tys. zł do nawet 500 tys. zł, przy czym refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. Największe szanse w naborze mają osoby do 40 roku życia (młodzi rolnicy), projekty innowacyjne, sprzyjające ochronie środowiska uczestniczące w unijnych lub krajowych systemach jakości.

Więcej informacji o punktacji oraz inne szczegółowe informacje o warunkach naboru znajdziecie w poniższym linku:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

 

 

 

facebook