Dodana: 10 wrzesień 2021 12:16

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2021 12:52

Rozwój lokalny w obliczu nowej perspektywy. Forum Lokalnych Grup Działania w Sokółce

Wychodzenie naprzeciw lokalnym potrzebom i budowa lokalnych potencjałów – na takie działania będzie kładziony duży nacisk w przyszłych latach finansowania lokalnych grup działania (LGD). Tematyka taka była poruszana podczas Forum Lokalnych Grup Działania, które rozpoczęło się w czwartek, 9 września, w Sokółce. Samorząd województwa reprezentowała na spotkaniu Wiesława Burnos, członek zarządu województwa.
Grupa osób podczas konferencji

Forum było okazją do wymiany zdań i opinii dotyczących przyszłości Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) na terenie regionu, szczególnie w kontekście zmian w przepisach związanych z nową perspektywą programowania 2021-2027. To instrument, który zwiększył możliwości korzystania z funduszy europejskich na poziomie lokalnych społeczności, stymuluje ich rozwój i zaangażowanie.

- LGD są przedstawicielami małych miast, miasteczek, terenów wiejskich. Podejmują wyzwania i rozwiązują najpilniejsze potrzeby. Takie, które z pozycji kraju czy regionu mogą wydawać się nieistotne i błahe. Tymczasem dla mieszkańców są ważne i istotne – zaznacza Wiesława Burnos. - To może być teren rekreacyjny lub nowe przedszkole, klub seniora albo świetlica wiejska, siłowania na świeżym powietrzu lub staże zawodowe dla bezrobotnych. Dlatego tak ważna jest kontynuacja tego typu wsparcia – dodała.

Dotychczasowy stan wdrażania RLKS zaprezentowała Katarzyna Kitlas, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

- Stan realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR) jest bardzo zadowalający, z uwagi na kontraktację, która osiągnęła blisko 90 procent, a u niektórych LGD wręcz zakończono podpisywanie wszystkich umów o dofinansowanie projektów – podkreślała dyrektor.

Wartość wszystkich podpisanych dotychczas umów z LGD to ponad 100 mln zł.

Zapowiedziała również, że w perspektywie 2021-2027 jeszcze większy nacisk, niż w okresie programowania 2014-2020, będzie kładziony na rozwój terytorialny rozumiany jako wychodzenie naprzeciw lokalnym potrzebom, budowę lokalnych potencjałów i stymulowanie innowacji.

Aby przyspieszyć realizację RLKS w kolejnej perspektywie unijnej, już w okresie przejściowym lokalne grupy działania będą mogły przygotować lokalne strategie rozwoju, które są podstawą wdrażania tego instrumentu. Zostaną sfinansowane z wydłużonego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020/22. Tego typu działania umożliwią organizację konkursu na wybór LSR już w październiku 2022 roku.

Podczas spotkania omówione zostały również takie zagadnienia, jak rola partnerstw terytorialnych w rozwoju lokalnym czy nowe reguły finansowania w ramach funduszy UE.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Wzięli w niej udział m.in. reprezentanci podlaskich LGD-ów oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odpowiedzialni za wdrażanie instrumentu RLKS.

W Podlaskiem funkcjonuje 13 lokalnych grup działania (12 z nich jest finansowanych w ramach RLKS). Dzięki opracowanym przez nie lokalnym strategiom rozwoju - mieszkańcy blisko swego miejsca zamieszkania mogą poszukiwać źródeł dofinansowania własnych inicjatyw. Mają wtedy wpływ na zakres i sposób działań, które będą realizowane na ich terenie. Podlaskie jest jednym z dwóch (drugie to woj. kujawsko-pomorskie) województw, które wprowadziły wielofunduszowość RLKS już w mijającej perspektywie.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: FB LGD Szlak Tatarski

 

facebook