Dodana: 9 wrzesień 2020 08:11

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2020 08:11

Można zgłaszać udział do kolejnej edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej

Regionalna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim zaprasza do udziału w VI edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 września 2020 r.

Ilustracja do artykułu Podlaskie Święto Chleba (98 of 33).jpg

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w konkursie, muszą jednak zgłosić inną inicjatywę niż w latach poprzednich. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie od 22.06.2020 r. do 14.09.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy z dopiskiem Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz elektronicznej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl 

Osobami do kontaktu są pracownicy Sekretariatu Regionalnego KSOW: e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl, tel. : 85 66 54 613/207. 

Regulamin konkursu, niezbędne formularze i więcej informacji - link do strony


oprac. Aneta Kursa
fot.archiwum UMWP

facebook