Dodana: 8 czerwiec 2020 21:46

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2020 21:46

ARiMR przekaże 40 mln zł wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) mogą otrzymać od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dofinansowanie na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się w piątek (5.06) i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych ARiMR.

Ilustracja do artykułu Koła gospodyń wiejskich.jpg

ARiMR udzieli finansowego wsparcia z budżetu państwa dla Kół Gospodyń Wiejskich figurujących w Krajowym Rejestrze KGW. Obecnie znajduje się w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków.

I wynosi:

  • 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków;
  • 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków;
  • 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Jak informuje Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR  z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc. Dodaje, że  w 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół. Ponadto prezes wyraża radość, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji. 

W województwie podlaskim do chwili obecnej zarejestrowanych zostało 333 Kół Gospodyń Wiejskich, ilość kół w naszym województwie ma wyraźnie tendencję wzrostową.

W roku 2018 Koła Gospodyń Wiejskich w naszym województwie otrzymały pomoc w wysokości
589 tys. zł, natomiast w roku 2019 kwota pomocy opiewała na kwotę 1mln 58tys. zł.

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej arimr.gov.pl.

źródło: Podlaski Oddział Regionalny ARiMR

oprac. Cezary Rutkowski

fot.: Anna Augustynowicz

facebook