Dodana: 18 czerwiec 2020 12:37

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2020 12:37

ARIMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) kontynuuje wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Komisja Finansów Publicznych dokonała przesunięć środków, premier podpisał Uchwałę Rady Ministrów, a minister rolnictwa podpisał i przekazał ARiMR odpowiednią umowę.

Ilustracja do artykułu pomoc suszowa.png

Dzięki uruchomionym środkom, biura powiatowe Agencji rozpoczęły wydawanie decyzji przyznających pomoc. W ślad za tymi decyzjami są na bieżąco realizowane płatności. - Wiemy, że rolnicy czekają na wypłaty pomocy suszowej, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej puli środków przeznaczonych na ten cel, uruchomiliśmy procedurę wypłat – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotychczas w ramach pomocy z powodu suszy za ubiegły rok rolnikom wypłacono 1,24 mld zł. Była to do tej pory część należnych rolnikom środków pomocowych. Kolejne wsparcie
z budżetu pozwoli wypłacić wszystkie należności. Bardzo zabiegał o to Prezydent RP Andrzej Duda.
Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa zwrócił uwagę na wysokość kwot pomocowych.

- Warto przypomnieć politykom opozycji, szczególnie krytykującym politykom z PSL, że kiedy rządzili, w czasie podobnej suszy w 2015 roku „wysupłali” z kasy państwowej raptem
ok. 0,5 mld zł
– zauważył - My w 2018 roku wypłaciliśmy 2,2 mld zł. Część środków pomocy klęskowej za 2019 rok, której cała wartość wynosi ponad 2,3 mld zł, zabezpieczonych w budżecie państwa, musiało trafić na walkę z pandemią koronawirusa, której nikt nie był w stanie przewidzieć, stąd opóźnienie należnych płatności – powiedział minister.

- Nadrabiamy opóźnienie. Rolnicy nie zostali bez pomocy ani w poprzednich latach naszych rządów, ani nie pozostaną bez opieki państwa, gdyby coś złego wydarzyło się teraz lub w przyszłości – zapewnił minister Ardanowski.

źródło: ARIMR
oprac. Aneta Kursa

facebook