Dodana: 3 czerwiec 2019 16:11

Zmodyfikowana: 4 czerwiec 2019 08:44

Wojskowa Komenda Uzupełnień świętuje stulecie istnienia

Był czerwiec 1919 r. kiedy została powołana Powiatowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku. Jej głównym zadaniem było wówczas uzupełnianie stacjonującego tu 42. Pułku Piechoty. Podczas poniedziałkowej (3 czerwca br.) gali z okazji setnej rocznicy powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w białostockim Teatrze Dramatycznym list Artura Kosickiego, marszałka województwa, odczytał dyrektor Gabinetu Marszałka Tomasz Szeweluk.

Dyrektor Gabinetu Marszałka Tomasz Szeweluk i ppłk Dariusz Szorc, Komendant WKU w Białymstoku na scenie Teatru Dramatycznego

- Dziś świętując stulecie WKU w Białymstoku, cieszymy się, że jest ona jednym z elementów sił zbrojnych demokratycznej Rzeczypospolitej. Niech obchodzona rocznica utworzenia Państwa placówki będzie dla wszystkich jej pracowników okazją do satysfakcji i dumy ze swojej codziennej pracy na rzecz obronności naszej Ojczyzny – pisał marszałek Kosicki.

Niezbędne aby żyć

Gospodarz uroczystości, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku, ppłk Dariusz Szorc przyrównał wojsko do żywego organizmu, z którego każda część jest niezbędna do jego prawidłowego funkcjonowania.

- Terenowe organy administracji wojskowej, w tym Wojskowa Komenda Uzupełnień, pełnią funkcję krwiobiegu armii, bez którego działanie całego organizmu nie byłoby możliwe – zaznaczył.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski mówił o niezbędnej roli wojska, które od wieków było potrzebne, by dążyć do wolnego kraju i potem, aby w nim żyć.

- Dzisiejsza uroczystość świadczy o tym, że wojsko jednoczy społeczeństwo – dodał wojewoda życząc, by armia polska rozwijała się jak najlepiej i to pod wieloma aspektami.

Za zasługi dla obronności

Poniedziałkowa uroczystość stała się okazją do wręczenia szeregu odznaczeń, w tym ministerialnego srebrnego medalu za zasługi dla obronności kraju dla małżeństwa Grażyny i Andrzeja Niemyjskich za wychowanie trójki dzieci – wzorowych żołnierzy.

Pamiątkowy ryngraf z rąk ppłk Dariusza Szorca odebrał również dyrektor Gabinetu Marszałka Tomasz Szeweluk.

Uczestniczący w gali Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że o randze Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku świadczy liczba obecnych na gali gości. Dodał też, że uroczystości zgromadziły elitę województwa. Bo na sali Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki poza żołnierzami, wiceministrem i wojewodą zasiedli także: posłanka Bernadetta Krynicka, Starosta Białostocki Jan Perkowski, przedstawiciele duchowieństwa kościołów katolickiego i prawosławnego, samorządowcy wielu szczebli i przedstawiciele rozmaitych służb mundurowych.

ms/red.art

 

 

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook