Dodana: 22 wrzesień 2020 15:33

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2020 16:21

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Na pierwszym stacjonarnym posiedzeniu po pandemii spotkało się we wtorek (22.09) Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Obrady zdominowała tematyka sytuacji oświaty w województwie podlaskim oraz sytuacji panującej w szpitalu w Grajewie.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie WRDS (8 of 14).jpg

Cza obostrzeń spowodowanych pandemią nie wstrzymał prac Prezydium WRDS, które cały czas odbywały się cyklicznie on-line. Obrady wrześniowe poświęcone były tematom oświaty i zdrowia.

Pierwszym gościem specjalnym posiedzenia była Beata Pietruszka, Podlaski Kurator Oświaty. Kurator przybliżyła bieżące informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego oraz bezpiecznego powrotu do szkoły. Zapewniła, że kuratorium na bieżąco reaguje na wszelkie zgłaszane potrzeby dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz monitoruje stan związany z potencjalnymi zagrożeniami zachorowaniami. Podkreśliła przy tym, że w województwie podlaskim żadna ze szkół nie została wyłączona ze stacjonarnej nauki.

W drugiej części spotkania członkowie prezydium zajęli się omówieniem sytuacji w Ogólnym Szpitalu im. dr Witolda Ginela w Grajewie, gdzie konflikt między środowiskiem pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych zatrudnionych w placówce oraz dyrekcją szpitala może wymagać wsparcia dialogu między obiema stronami.

Marcin Nawrocki

Fot. Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook