Dodana: 14 czerwiec 2019 14:47

Zmodyfikowana: 14 czerwiec 2019 14:47

Hajnówka OdNowa

Samorząd miasta Hajnówka zdecydował się powierzyć część swoich zadań związanych z rewitalizacją miasta – organizacjom pozarządowym. Pod warunkiem, że się zjednoczą i stworzą koalicję na rzecz odnowy Hajnówki.
Ilustracja do artykułu hajnowka.jpg

Samorządowcy z wraz mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji  i organizacji społecznych wytyczyli obszary najbardziej zagrożone degradacją i opracowali wieloletni program rewitalizacji. Obserwując poczynania innych miast, doszli do wniosku, że sama odbudowa budynków i poprawa infrastruktury to połowa sukcesu. Najważniejsze to pobudzić do działania ludzi.

Chcemy zmobilizować społeczników z organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów, by zaangażowali się wspólnie w przedsięwzięcia na rzecz miasta, a wtedy w odremontowanych budynkach pojawi się życie - mówi Agnieszka Olender, koordynatorka trzyletniego projektu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji”, realizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych we współpracy z Urzędem Miasta w Hajnówce.

Jak to może wyglądać przedstawiciele miasta i organizacji pozarządowych zobaczyli podczas wizyty studyjnej w Reggio Emilia, którą odbyli w listopadzie ubiegłego roku. Odwiedzili La  Polverierę, miejsce w sercu miasta, gdzie w zabytkowym budynku po koszarach od lat 90. działa konsorcjum skupiające organizacje non profit i spółdzielnie socjalne. Świadczy ono usługi na rzecz miasta, np. kulturalne czy opiekuńcze, a jednocześnie wypracowuje zyski (prowadząc kawiarnie czy wytwarzając rękodzieło). Inwestuje je potem we własny rozwój.  

Hajnówka bazując na dobrych, włoskich praktykach zdecydowała się na ogłoszenie konkursu, w którym wyróżnione cztery obszary: zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, integracji społecznej, prowadzenie świetlicy środowiskowej i centrum organizacji pozarządowych, chce powierzyć koalicji organizacji społecznych. Działania mają być prowadzone na rewitalizowanych terenach. Miasto wyasygnowało na to kwotę ponad 66 tys. zł. Nabór trwał do 29 maja. Wpłynęły trzy oferty.  Wyniki konkursu mają być ogłoszone do 21 czerwca. 

- Na tym polega innowacyjność tego projektu. Dzięki niemu miasto stanie się inicjatorem działań integrujących społeczników, obdarzając ich zaufaniem i tworząc im warunki do współpracy – wyjaśnia Agnieszka Olender. – Stowarzyszenia zajmujące się seniorami, sztuką czy ekologią jednocząc się zwiększą swoją efektywność,  uzupełniając się nawzajem. Jednocześnie oszczędzą na kosztach np. księgowej czy czynszu. Ale najpierw muszą nauczyć się ze sobą kooperować, określić zasady  współpracy, reprezentację itp. To pierwsze, pilotażowe takie przedsięwzięcie na Podlasiu. 

Jeśli koalicja się utrzyma i rozwinie skrzydła w przyszłym roku miasto przewiduje kolejny konkurs na realizację powierzonych działań. W ramach projektu ma zostać zaprojektowany hajnowski designerski motyw, którym będą sygnowane produkty, wytwarzane przez zjednoczone organizacje. Z czasem koalicja będzie mogła świadczyć także odpłatne usługi na zewnątrz, np. mieszkańcom Hajnówki. Miasto ma już nawet obiekt, który świetnie może spełniać funkcję podobną jak koszary w Regiio Emilia. Jest to zdewastowany dworzec PKP, który wprawdzie wymaga dużych inwestycji, ale znakomicie nadaje się na siedzibę hajnowskiego konsorcjum. Obecnie opiekuje się nim Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”,  które prowadzić tam będzie działania edukacyjne i kulturalne.

mat. i fot. org/oprac.art

 

facebook