Dodana: 5 kwiecień 2019 16:53

Zmodyfikowana: 7 kwiecień 2019 08:36

Most łączący naukę, biznes i samorząd z nowoczesną technologią

Ponad 300 uczestników, 30 ekspertów, osiem profesjonalnych warsztatów i jeden sztandarowy cel – upowszechnianie wiedzy o gospodarce 4.0, jej mechanizmach i możliwościach oraz roli jaką w tym wszystkim pełni lider - to przewodnia tematyka czwartej edycji Kongresu Liderów Zmian.

Ilustracja do artykułu kongres liderów zmian (2).JPG

Kongres otworzył rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – organizatora wszystkich edycji -  dr hab Edward Hościłowicz: - Współpraca uczelni z firmami, instytucjami z otoczenia biznesu oraz samorządami jest wpisana w misję naszej uczelni, dlatego już po raz czwarty spotykamy się na kongresie, by rozmawiać o zmianach zachodzących w gospodarce i o szczególnej roli liderów tych zmian.

Zarówno prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, jak i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wyrazili wsparcie dla idei, jaka przyświeca Kongresowi.  - W dzisiejszym globalnym świecie musimy, jako miasto i województwo być konkurencyjni, a do tego są potrzebni liderzy, którzy będą umieli wdrażać nowoczesne technologie – powiedział wojewoda Paszkowski.

Samorząd w roli lidera

W imieniu marszałka Artura Kosickiego głos zabrała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, która przedstawiła wizję przemysłu przyszłości w województwie podlaskim na przykładzie Doliny Rolniczej 4.0:

- Marszałkowi Arturowi Kosickiemu przyświeca hasło „ambitne Podlaskie” – rozpoczęła dyrektor Sarosiek. -  Aby powstało Podlasie na miarę ambicji jego mieszkańców, niezbędna jest troska o jego przyszłość. Tą przyszłością jest gospodarka i przedsiębiorczość, której niezwykle ważnym elementem jest przemysł zwany też Przemysłem 4.0.  Samorząd województwa jest zdeterminowany, aby przejąć na siebie rolę lidera i koordynatora w jego budowie, której filarem będzie koordynowana przez Urząd Marszałkowski we współpracy z rządem i Komisją Europejską Dolina Rolnicza 4.0.

Dyrektor Sarosiek przekazała, że marszałek liczy na współpracę, wszystkich, które chcą włączyć się w budowę podlaskiego przemysłu przyszłości -  Wierzymy, że na tej sali są liderzy zmian, którzy skorzystają z szansy, jaką daje samorząd województwa – dodała. (całość wystąpienia publikujemy w załączniku – dop. red.)

Wykłady i roboty

Prelegentami pierwszego dnia Kongresu byli także: Andrzej Sołdaty – lider projektu Platforma Przemysłu Przyszłości w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, który opowiedział o stymulowaniu transformacji krajowego sektora przemysłowego. Prof. Elżbieta Mączyńska z PTE -  mówiła o rewolucji 4.0, jako wyznaczniku przemian w gospodarce i funkcjonowaniu państwa i Jacek Santorski z Akademii Psychologii Przywództwa, który przygotował specjalnie na Kongres wykład nt. „Radykalna merytokracja – kompetencja przyszłości”.

Atrakcją Kongresu była możliwość dotknięcia nowoczesnych technologii, dzięki stanowiskom technologii 4.0  prezentowanym podczas dwóch dni imprezy.

Swoje stanowisko podczas Kongresu ma także referat obsługi inwestorów i promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego na którym prezentowana jest oferta gospodarcza województwa podlaskiego oraz potencjał lokalnych przedsiębiorców. 

W sobotę, 6 kwietnia - podczas drugiego dnia Kongresu - odbyły się warsztaty z ekspertami z rozmaitych dziedzin.

***

 Zapowiadaliśmy Kongres

Strona Kongresu

facebook