Dodana: 15 wrzesień 2022 12:07

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2022 14:05

Czeki z dotacjami dla jednostek OSP w powiecie grajewskim

Dbają o życie, zdrowie i mienie mieszkańców swoich gmin. Są także nieocenionymi uczestnikami życia społecznego. W Starostwie Powiatowym w Grajewie w środę, 14 września wicemarszałek Marek Olbryś wspólnie z Wandą Mieczkowską, radną wojewódzką przekazali samorządowcom i przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) symboliczne czeki z dotacjami.

Wicemarszałek Olbryś wraz z przedstawicielami samorządu oraz przedstawicielami OSP trzymającymi w rękach symboliczne czeki.

– Reprezentujecie w najlepszy sposób piękną ideę pomocy niesionej potrzebującym. Doceniamy to bardzo, od lat przekazując wsparcie z naszego specjalnego funduszu dla jednostek OSP. Sami najlepiej wiecie, że możemy tę pomoc w razie potrzeby zwiększyć. Cenię też wysoko wasze znaczenie dla samorządów i lokalnych społeczności, a wójtom i burmistrzom dziękuję szczególnie, bo to na was spoczywa największy ciężar utrzymania OSP w dobrej kondycji i gotowości – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Rekordowe dofinansowanie w powiecie grajewskim (57 tys. zł) otrzymała miejska OSP w Grajewie.

– To rzeczywiście rzadkie zjawisko - jednostka OSP w ośrodku, w którym jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ale uważamy, że to dobre rozwiązanie. Mamy zabezpieczenie dla miasta, gdyby nawet wszyscy strażacy PSP byli zajęci. Zastanawiamy się także nad budową siedziby OSP, bo co może być ważniejszego od bezpieczeństwa? Dziękuję za wsparcie zarządowi województwa – mówi Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa.

W wiejskiej gminie Grajewo cała dotacja (39 tys.) trafi do OSP Toczyłowo, gdzie powstaje nowa remiza i gromadzony jest sprzęt do zakupionego w ubiegłym roku pojazdu. W Szczuczynie (23 tys.) głównym beneficjentem będzie OSP Niedźwiadna. W mieście i gminie Rajgród (28,5 tys.) do wszystkich jednostek trafią nowe mundury. Pieniądze w innych wspartych jednostkach przeznaczone zostaną także na bieżące potrzeby, remonty i naprawy.

tekst i fot.: Maciej Gryguc
oprac.: Paulina Tołcz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook