Dodana: 25 listopad 2016 15:02

Zmodyfikowana: 25 listopad 2016 15:06

„Życie w kołchozie na Grodzieńszczyźnie oczami dziecka” autorstwa Antoniego Mosiewicza

To niezwykła podróż do krainy dzieciństwa i wspomnień rodzinnych człowieka wyjątkowego, wrażliwego, wybitnie zasłużonego dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Ilustracja do artykułu o1012.jpg

„Urodziłem się 20 grudnia 1947 roku, chociaż we wszystkich dokumentach zapisano datę 16 stycznia roku następnego. W rzeczywistości jest to data chrzcin. Rodzice nie chcieli, abym miał dodany rok kalendarzowy na wypadek wojny!!! Tak, tak, to był główny powód – abym nie został powołany o rok wcześniej. Przyszedłem na świat we wsi Dubiele, przed wojną powiat Szczuczyn, woj. nowogródzkie, a obecnie rejon Żołudek, obwód grodzieński”.

Antoni Mosiewicz – historyk, muzealnik. W latach 1985-2015 pracował w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, kierując działem etnografii. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. zgromadził bezcenny materiał m.in. o działalności NKWD, wywózkach na Syberię oraz zesłaniach i pobytach w łagrach. W 2012 r. został odznaczony przez Prezydenta RP za wybitne zasługi na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa narodowego Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, a od Ministra Kultury otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Więcej informacji na temat publikacji można uzyskać w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. 

 

 

Małgorzata Mruczek

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook