Dodana: 9 luty 2007 10:29

Zmodyfikowana: 9 luty 2007 10:29

Świat dawnego Korycina

W ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe – kultury Europy, kultury regionów” została wydana publikacja „Świat dawnego Korycina” autorstwa Jolanty Muszyńskiej, Urszuli Wróblewskiej i Artura Konopackiego, opieka naukowa prof. dr hab. J. Nikitorowicz, Białystok 2006.

„Dziedzictwo kulturowe – kultury Europy, kultury regionów” to wspólny projekt Centrum Promocji Podlasia, Gminy Korycin i Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane od września do grudnia 2006 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Celem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego, rozumianego jako części dorobku kulturowego, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Dlatego też podjęto działania polegające na udokumentowaniu przeszłości historycznej oraz społeczno-kulturowej mieszkańców gminy Korycin.

W ramach projektu, poprzez szereg wywiadów i badań terenowych prowadzonych w obrębie gminy Korycin, zebrano dane, na podstawie których wydana została publikacja „Świat dawnego Korycina”. Książka przedstawia ślady przeszłości w ujęciu obiektywnym oraz w odczuciu najstarszej mieszkanki Korycina – Pani Zofii Sobolewskiej oraz zawiera przykładowe scenariusze zajęć, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli przy realizacji celów edukacji regionalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Dzięki realizacji projektu powstał także reportaż telewizyjny pt. „Korycińska opowieść”. Film prezentuje dzieje rodziny Sobolewskich z Korycina na tle wydarzeń historycznych. Zarówno publikacja, jak i reportaż telewizyjny dostępne są na portalu internetowym Centrum Promocji Podlasia www.cpp.bialystok.pl

W realizacji projektu czynnie uczestniczyli mieszkańcy gminy Korycin, w tym zwłaszcza dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Korycinie. W wyniku zorganizowanych konkursów powstały „Korycińskie opowieści” – zbór legend i podań spisanych i udokumentowanych materiałami w postaci zdjęć, obrazków i in. przedstawionymi przez uczniów klas I-VI. Zaangażowanie uczniów zostało nagrodzone wizytą w Centrum Zabaw Fikoland w Białymstoku (klasa I-III) oraz nagrodami książkowymi (uczniowie klas starszych).

Zrealizowany projekt był przedsięwzięciem pilotażowym. Kontynuację działań w kolejnych gminach województwa podlaskiego przewidziano na drugi kwartał 2007 r.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook