Dodana: 23 lipiec 2007 13:11

Zmodyfikowana: 23 lipiec 2007 13:11

Co pamięta Sejna

Właśnie ukazała się książka - zbiorowy pamiętnik opowiadająca o przeszłości Sejn i tradycjach dobrego sąsiedztwa.

Publikacja jest częścią rocznego programu edukacyjnego o wielokulturowości Sejn i Sejneńszczyzny, realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sejnach oraz Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” pt. „Co pamięta Sejna”.

W trakcie projektu dzieci zostały wtajemniczone w życie mieszkańców Sejn, dowiedziały się jak wyglądało współżycie w miasteczku sąsiadów – Polaków, Litwinów, Żydów, Rosjan staroobrzędowców, Romów i Niemców. Uczniowie wzięli udział w warsztatach plastycznych,  teatralnych i  dziennikarskich, w trakcie których przygotowywali się do spotkań, przeprowadzania wywiadów i gromadzenia materiałów do publikacji.

Głównym celem organizatorów projektu była chęć udokumentowania oraz zapisania lokalnej historii. Przez wiele lat Sejneńszczyzna była bowiem dewastowana społecznie i kulturowo, przez co osłabieniu uległa jej tradycja wielopokoleniowa.

Książka jest zbiorem opowieści najstarszych mieszkańców Sejn, które zostały wysłuchane i spisane przez uczniów klas III-IV z sejneńskiej szkoły podstawowej. Publikacja została także wzbogacona o stare fotografie oraz prace plastyczne uczniów.

Coraz rzadziej młode pokolenie odwołuje się do pamięci, doświadczeń i mądrości dziadków. Dlatego założona przez nas edukacja wczesnoszkolna stać się może pretekstem do zaszczepienia w dzieciach ciekawości własnej rodziny, jej historii, tradycji oraz odnalezienia jej związków z wielokulturowym dziedzictwem. Zrozumiałe, że odmienna kultura, religia i narodowość, nie musi dzielić, a nadaje temu miejscu bogactwa i kształtuje podstawę tolerancyjną, pozwoli uczniom przyjaźniej spojrzeć na swoje miejsce zamieszkania, swój dom, a także sąsiadów - czytamy we wstępie książki.

Wydawcą książki jest Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook