Dodana: 15 maj 2007 06:20

Zmodyfikowana: 15 maj 2007 06:20

Jasionówka „miejscowość”' Bogorii

Ukazała się książka "Jasionówka 'miejscowość' Bogorii" autorstwa Jana Hryniewickiego.

Publikację wydano dzięki staraniom autora, który od wielu lat gromadził informacje o dziejach swojej małej ojczyzny.Książkę można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich przedstawia dzieje Jasionówki i okolic od czasów najdawniejszych aż po współczesność. Przy pisaniu tej części autor skorzystał z materiałów archiwalnych oraz prac historyków. Zamieścił w niej także zebrane legendy, opowiadania, relacje, opisy przekazane przez osoby dziś już nieżyjące.

Druga część pracy to wspomnienia i refleksje samego autora. Dzięki nim dowiadujemy się jak wyglądało życie codzienne w Jasionówce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz jak powstawała demokracja lokalna na początku lat dziewięćdziesiątych.

"Bywa tak, że niektóre epizody pozostają w pamięci starszych pokoleń i utrwalają się w przekazie ustnym na wiele lat. Niestety czas ucieka i zaciera ślady, a ludzie odchodzą. Należy, więc zrobić wszystko, aby uchronić od zapomnienia fakty, osoby, zdarzenia i przekazać tę wiedzę potomnym. Opisana w tej książce historia i wydarzenia ostatniego okresu pozwalają zrozumieć, jakie mechanizmy i jacy ludzie kierowali życiem "naszej Bogorii" i jej okolicy" - pisze we wstępie Jan Hryniewicki.

Do tej pory gmina Jasionówka nie doczekała się samodzielnej monografii na swój temat. Książka jest więc ciekawą okazją dla mieszkańców gminy do poznania historii miejsca, w którym mieszkają.

Jan Hryniewicki urodził się w Jasonówce. Przez wiele lat pełnił funkcję Naczelnika i Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce, założył Izbę Pamięci Straży Pożarnej, a na początku lat dziewięćdziesiątych był Wójtem Gminy Jasinówka. Jednak pasją jego życia zawsze była historia. Jan Hryniewicki jest autorem wielu artykułów, listów, felietonów, które ukazały się w lokalnej prasie.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook