Dodana: 18 październik 2018 13:48

Zmodyfikowana: 22 październik 2018 08:47

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert GRH 24 Baon KOP „Sejny”

W dniu 17 października 2018 r. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Uszycie jednego kompletu munduru GRH 24 Baonu KOP „Sejny” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu sewing-machine-324764_960_720.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 22 października 2018 r. do dnia
28  października 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

fot.pixabay

 

facebook