Dodana: 10 lipiec 2018 09:16

Zmodyfikowana: 10 lipiec 2018 09:16

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 06 lipca 2018 r. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Aleppo umiera” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.soljan@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 10 lipca 2018 r. do dnia
16 lipca 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

Pliki do pobrania

facebook