Dodana: 16 październik 2018 13:17

Zmodyfikowana: 16 październik 2018 13:17

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert Wystawa Kolory Prawosławia. Cypr i promocja albumu o tym samym tytule”

W dniu 12 października 2018 r. Stowarzyszenie ORTHNET złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wystawa Kolory Prawosławia. Cypr i promocja albumu o tym samym tytule.” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 16 października 2018 r. do dnia
22  października 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

fot.: archiwum Wrót Podlasia

 

facebook