Dodana: 25 czerwiec 2020 09:12

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2020 09:12

Rekordowe zainteresowanie dotacjami na kapitał obrotowy!

Rozpoczęty w poniedziałek (22.06) nabór wniosków na dofinansowanie kapitału obrotowego w podlaskich firmach, w ramach drugiej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, został zakończony. Wpłynęło około 10 tys. wniosków, co wyczerpało budżet konkursu.

Ilustracja do artykułu PPG cz. 2.png

To pierwszy tego typu konkurs w kraju. Mogły w nim startować mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego, w tym samozatrudnieni. Z dotacji sfinansować będą mogły kapitał obrotowy, czyli bieżącą działalność firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z epidemią COVID-19.

 

Nabór zaczął się 22 czerwca, o godzinie 8.00 i od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem podlaskich przedsiębiorców. Do godz. 9.30 przedsiębiorcy złożyli 10 tys. wniosków, co oznacza, że co minutę wpływało 111 wniosków! Złożone w tym czasie wnioski wyczerpały pulę konkursową – 35 mln zł. Dlatego – zgodnie z regulaminem – konkurs został zakończony.

 

– Ogromna skala zainteresowania drugą częścią Podlaskiego Pakietu Gospodarczego pozytywnie nas zaskoczyła – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Cieszymy się, że nasi przedsiębiorcy tak licznie zgłosili się po to wsparcie. Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie – dodał marszałek.

 

Dziś zostanie opublikowana lista sum kontrolnych wniosków, które zostały złożone, co pozwoli sprawdzić czy dany wniosek został zarejestrowany w systemie.

 

Teraz, wnioskodawcy mają trzy dni na złożenie wersji papierowej wniosku. Dokumenty te można przynieść osobiście do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP), przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – do 25 czerwca, do godz. 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla).

 

- Docierały do nas sygnały, że nie wszystkim udało się złożyć wniosek, co wynikało z wyjątkowo dużego obciążenia serwera – wyjaśnia Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedsiębiorcy, którzy nie zakwalifikowali się do uzyskania dotacji w tym konkursie, będą mogli jeszcze ubiegać się o wsparcie. Do wykorzystania zamierzamy przeznaczyć kolejne ok. 50 mln zł z funduszy unijnych.

 

Lista z sumami kontrolnymi wniosków, które zostały skutecznie złożone w tym naborze jest dostępna na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - link do strony.

facebook