Dodana: 17 czerwiec 2020 10:20

Zmodyfikowana: 17 czerwiec 2020 10:20

Ponad 700 tys. zł na aktywizację zawodową i zajęcia w przedszkolu

Ponad 700 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) przyznał na środowym (17.06) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego na projekty Lokalnych Grup Działania (LGD).

Ilustracja do artykułu przedszkole-1.jpg

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych wraz z gminą Puńsk zrealizują program wsparcia rozwoju kompetencji dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. 100 przedszkolaków weźmie udział w dodatkowych zajęciach, m.in. z kodowania i programowania, z języka angielskiego, edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości, w zajęciach artystycznych i muzycznych oraz muzyczno-tanecznych. Dzieci skorzystają również z pomocy logopedy, a także z zajęć korekcyjno-ruchowych. Nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje podczas szkoleń, m.in. z innowacyjnych i rozwijających kreatywność metod pracy z uczniem.

Koszt tego projektu wynosi 435 tys. zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego sięga 365 tys. zł. Projekt pochodzi z „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania.

Gmina Hajnówka – wraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – zajmie się aktywizacją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym bezrobotnych lub biernych zawodowo) oraz członków ich rodzin z terenu gminy. Skorzystają ze wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, socjalnego, pośrednictwa prawa i pracy, warsztatów i kursów zawodowych, a także staży u pracodawców. Działania te mają prowadzić do reintegracji społecznej i powrotu na rynek pracy.

Wartość tego projektu wynosi 365,5 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP stanowi 344,5 tys. zł. Został on zgłoszony na nabór w ramach Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska".

Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP
fot. archiwum

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook