Dodana: 22 czerwiec 2020 13:59

Zmodyfikowana: 23 czerwiec 2020 08:22

Dotacja na linię Śniadowo-Łomża

Zarząd Województwa przyznał ponad 4 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na przygotowanie dokumentacji na rewitalizację linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ilustracja do artykułu Pociąg.jpg

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej wraz z wymaganymi prawem pozwoleniami i uzgodnieniami, niezbędnymi do zrealizowania robót budowlanych. Składa się na to: opracowanie rezultatów studium wykonalności dla etapu realizacji robót budowlanych, koncepcja programowo-przestrzenna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza.

Wartość tej inwestycji wynosi blisko 6 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP to 4,1 mln zł.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook