Dodana: 2 styczeń 2020 11:20

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2020 11:20

Ankieta na temat przyszłości programu Interreg Litwa – Polska

Litewskie i polskie władze odpowiedzialne za programy współpracy transgranicznej Interreg rozpoczęły przygotowania nowego Programu Interreg VI-A Litwa-Polska. Na etapie prac nad nową edycją Programu szczególnie istotne są spostrzeżenia potencjalnych interesariuszy i ludności zamieszkującej obszar Programu.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska zamieścił na swojej stronie internetowej ankietę dotyczącą nowego programu na pograniczu polsko-litewskim. Zachęcamy do odwiedzenia strony i wypełnienia ankiety, aby program na lata 2021-2027 był jak najlepszym narzędziem służącym współpracy i rozwojowi regionów.

Link do ankiety znajduje się tutaj 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook