Dodana: 20 styczeń 2017 11:16

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2017 11:16

Nabór kandydatów na ekspertów RPOWP 2014-2020 – Infrastruktura społeczna z zakresu ochrony zdrowia

Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP), ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Nabór prowadzony jest w terminie od 12 do 31 stycznia 2017 r. i dotyczy dziedziny pn. infrastruktura społeczna w zakresie ochrony zdrowia.

Ilustracja do artykułu sluzba_zdrowia.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze:

Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWP – do pobrania (PDF 393 kB)

Dokumenty do pobrania:

  • Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 533 kB)
  • Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Załącznik Nr 2 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) (PDF 294 kBdocx 187 kB)
  • Zasady wynagradzania ekspertów (PDF 249 kB).
facebook