Dodana: 9 wrzesień 2019 09:04

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2019 17:32

W Bielsku Podlaskim obradowali urbaniści

Problemy rozwojowe małych i średnich miast, gospodarka przestrzenna jako narzędzie rozwoju miasta, fundusze europejskie jako wsparcie rozwoju miast i powiatów - to główne tematy poruszone na XII Podlaskim Forum Urbanistów, które odbyło się w piątek (6 września br.) w Bielsku Podlaskim. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Ilustracja do artykułu Forum Urbanistów (16).JPG

Tematem przewodnim XII Podlaskiego Forum Urbanistów było "Planowanie przestrzenne
jako instrument rozwoju społeczno - gospodarczego miast powiatowych i powiatów". Spotkanie zostało podzielone na trzy sesje, w których dokładnie omówione zostały kolejne punkty programu.

 W trakcie trwania pierwszej sesji dyskutowano przede wszystkim o problemach rozwojowych małych
i średnich miast oraz o sposobach ich rozwiązywania. Na samym początku przedstawiony został potencjał rozwojowy Bielska Podlaskiego, a w dalszych wystąpieniach poruszono m.in. kwestie wsparcia ze strony rządu w obecnej i przyszłej perspektywie, a także utratę funkcji społeczno-gospodarczych miast.

Druga część forum poświęcona była zagadnieniu gospodarki przestrzennej, która jest ważnym elementem rozwoju miast i powiatów. Na tym etapie wystąpień przykładem zostało miasto Augustów, które posłużyło jako wzór skutecznego gospodarowania przestrzennego w mieście. Omówiono również jaka jest rola prawa i władz publicznych w zarządzaniu przestrzenią
oraz monitoring i ewaluację rozwoju miast.

Spotkanie zakończono wątkiem Funduszy Europejskiej. Temat środków finansowych bieżącej perspektywy budżetowej szerzej omówiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, natomiast w panelu dyskusyjnym wziął udział wicemarszałek Stanisław Derehajło.

bm
fot. Krzysztof Jankowski/ UM Bielsk Podlaski 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook