Dodana: 30 październik 2019 09:34

Zmodyfikowana: 30 październik 2019 09:34

V Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych

Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do udziału w V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych. Spotkanie odbędzie się 13 listopada br. w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa Putry Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

Ilustracja do artykułu tablica.jpg

Program forum przewiduje między innymi wystąpienie Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, wykład gościa specjalnego dr Lidii Marii Jedlińskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, koordynatora "Szkoły @ktywnego Seniora" na temat działań edukacyjnych i aktywizujących stosowanych w Krakowie, prezentację ciekawych projektów senioralnych i dobrych praktyk działań lub inicjatyw podlaskich środowisk osób starszych, informację o usługach społecznych dla osób starszych w województwie. Odbędzie się także  debata oksfordzkiej z tezą  „Aktywność seniorów zmienia środowiska lokalne”.

 

Podczas V Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych zostaną ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego dla seniorów „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”; odbędzie się też  wernisaż prac laureatów konkursu.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 08.11.2019 r.(piątek) na adres  podlaskieforum@gmail.com .
Należy podać: imię i nazwisko osoby/osób zgłaszanej/zgłaszanych, miejscowość oraz reprezentowana organizację lub instytucję.

Program konferencji w załączeniu.  

Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych odbywa się w Białymstoku od roku 2015. Jest to doroczne spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów, aktywnych organizacji senioralnych, miejskich i gminnych rad seniorów z regionu oraz samych seniorów, zainteresowanych problematyką. Jest to też okazja do nawiązania znajomości w środowisku senioralnym województwa podlaskiego, wymiany doświadczeń, dyskusji na ważne dla środowiska tematy, inicjowania współpracy pomiędzy organizacjami oraz współpracy międzypokoleniowej. Forum ma przede wszystkim jednak wymiar edukacyjno - informacyjny.

mat.org.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

facebook